Ga naar de inhoud

Kort geding aanspannen

kort geding aanspannen

U kunt een verzoek voor een kort geding indienen door te communiceren met de griffie van de rechtbank waar uw zaak zal worden behandeld. Doorgaans vindt de kort geding procedure plaats in het arrondissement waar de gedaagde partij woont of gevestigd is.

In dit artikel zullen we u stapsgewijs door het proces leiden van het initiëren van een kort geding, ook wel bekend als een spoedprocedure of kortgedingprocedure. Of u nu een individu bent of een bedrijf dat snelle oplossing zoekt voor een juridisch geschil, het begrijpen van de complexiteit van het aanspannen van een kort geding is essentieel voor een soepel en efficiënt verloop van het proces. Onze kort geding specialist bespreekt de voornaamste zaken.

Beoordelen of een Kort Geding Aanspannen Mogelijk is

Voordat u overgaat tot het aanspannen van een kort geding, is het essentieel om te beoordelen of uw zaak voldoet aan de criteria voor een kort geding. Kort gedingen zijn doorgaans voorbehouden aan zaken die dringend of spoedeisend zijn. Het is belangrijk om te kunnen onderbouwen waarom een snelle beslissing van de voorzieningenrechter noodzakelijk is en een overtuigend argument te bieden voor de urgentie van uw zaak.

Verzamelen van de Benodigde Documentatie

Om een kort geding aan te spannen, zult u de vereiste documentatie moeten verzamelen en voorbereiden. Dit omvat doorgaans:

 1. Een Dagvaarding: Dit document geeft een overzicht van de details van uw zaak, waaronder de betrokken partijen, een duidelijke beschrijving van het geschil, de (onderbouwing van de) vordering (ook wel eis genoemd), en alle ondersteunende bewijsstukken.
 2. Ondersteunend Bewijs: Verzamel alle relevante bewijsstukken die uw vordering ondersteunen, zoals contracten, facturen, correspondentie of getuigenverklaringen. Zorg ervoor dat al het bewijsmateriaal correct is georganiseerd en duidelijk gelabeld.
 3. Juridische Grondslag: Identificeer de juridische basis voor uw vordering en verwoord duidelijk de toepasselijke wetten of voorschriften die uw standpunt ondersteunen. Raadpleeg juridische professionals om ervoor te zorgen dat u een solide juridische basis heeft voor uw zaak.

Het Kort Geding Aanspannen

Nadat u de benodigde documentatie heeft verzameld, kunt u overgaan tot het aanspannen van het kort geding bij de juiste rechtbank. Volg deze stappen:

 1. Identificeer de bevoegde rechtbank: Bepaal de rechtbank waar uw zaak moet worden aangespannen. Dit is meestal gebaseerd op de (relatieve) rechtsbevoegdheid en de aard van uw vordering. Neem contact op met de rechtbank via uw advocaat of raadpleeg hun website om de benodigde formulieren en informatie te verkrijgen.
 2. Vul het aanvraagformulier in: Vul de vereiste formulieren nauwkeurig en volledig in. Verstrek alle gevraagde informatie, inclusief de namen, adressen en contactgegevens van de partijen, evenals een beknopte samenvatting van het geschil.
 3. Voeg Ondersteunende Documentatie Toe: Voeg alle relevante ondersteunende documentatie toe aan uw indiening. Zorg ervoor dat elk document op de juiste wijze is georganiseerd en op de juiste manier wordt genoemd in de indiening.
 4. Betaal de griffierechten: Er is een griffierechten verschuldigd om de zaak door de rechter te kunnen laten behandelen. De Griffierechten 2023 vindt u hier.
 5. Betekenen aan de Andere Partij: Zodra uw indiening compleet is, moet u de andere partij een kopie van de ingediende documenten betekenen. Volg de wettelijke vereisten daarvoor, of laat u door uw advocaat of deurwaarder informeren.

Voorbereiden op het Kort Geding

Na het afronden van het indieningsproces is het essentieel om u adequaat voor te bereiden op het kort geding. Overweeg het volgende:

 1. Juridische Vertegenwoordiging: Beoordeel of u juridische vertegenwoordiging nodig heeft voor het kort geding. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak kan het raadzaam zijn om hulp te zoeken bij een gekwalificeerde procesadvocaat.
 2. Voorbereiding van de Zaak: Neem uw zaak grondig door, zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de feiten, relevante wetten en argumenten die uw standpunt ondersteunen. Anticipeer op mogelijke tegenargumenten of uitdagingen van de tegenpartij.
 3. De Procedure: Maak u vertrouwd met de specifieke procedures en richtlijnen voor het kort geding in de betreffende rechtbank. Begrijp de termijnen, indieningsvereisten en eventuele specifieke regels die van toepassing zijn op uw zaak.

Het Presenteren van Uw Zaak

Op de dag van het kort geding (ook wel de mondelinge behandeling genoemd) presenteert u uw zaak effectief door de volgende richtlijnen te volgen:

 1. Professioneel Gedrag: Handhaaf een professioneel en respectvol gedrag gedurende het kort geding. Benader de rechtbank en de tegenpartij met beleefdheid en houd u aan de vastgestelde hoffelijkheidsregels.
 2. Duidelijke en Beknopte Argumenten: Presenteer uw argumenten op een duidelijke en beknopte manier. Geef een heldere uiteenzetting van de relevante feiten, toepasselijke wetten en ondersteunend bewijs. Vermijd onnodige herhalingen of uitweidingen van de hoofdpunten.
 3. Naleving van Termijnlimieten: Respecteer de toegewezen termijnlimieten voor het presenteren van uw zaak. Oefen en verfijn uw presentatie om ervoor te zorgen dat u uw argumenten effectief kunt overbrengen binnen de toegewezen tijd.
 4. Reageren op Tegenargumenten: Wees voorbereid om te reageren op tegenargumenten van de tegenpartij. Blijf gefocust, behoud uw kalmte en geef goed onderbouwde en ondersteunde antwoorden om tegenstrijdige standpunten te betwisten.

Conclusie

Tot slot vereist het aanspannen van een kort geding grondige overweging en voorbereiding. Door de geschiktheid te beoordelen, de benodigde documentatie te verzamelen, de juiste indieningsprocedures te volgen en u adequaat voor te bereiden op het kort geding, kunt u het proces succesvol doorlopen. Onthoud dat u zich dient te houden aan de specifieke richtlijnen en regels van de rechtbank en uw zaak met professionaliteit en duidelijkheid presenteert. Voor persoonlijke begeleiding afgestemd op uw specifieke omstandigheden, raadpleeg gekwalificeerde juridische professionals die gespecialiseerd zijn in kort gedingen en civiele procedures. Bescherm uw rechten en benader het kort geding met vertrouwen, in de wetenschap dat uw juridische belangen goed worden behartigd.

Houd er rekening mee dat hoewel de informatie in dit artikel is gebaseerd op onze beste kennis en inzichten, het niet als juridisch advies moet worden beschouwd. Raadpleeg gekwalificeerde juridische professionals voor advies over het aanspannen van een kort geding of andere juridische aangelegenheden.

Kort geding advocaat

Wilt u advies inwinnen bij een kort geding specialist? Neem dan contact op met Remko Roosjen, een ervaren advocaat in het voeren van kort gedingen.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .