Adriaan den Hertog

Adriaan den Hertog is bij MAAK werkzaam binnen de procespraktijk en het handelsrecht. Hij adviseert bij het opstellen van (internationale) overeenkomsten en procedeert over commerciële geschillen bij de rechter, vaak in het kader van agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden of vraagstukken gerelateerd aan het Weens Koopverdrag (CISG) en het internationaal privaatrecht.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Adriaan den Hertog bezig met een promotieonderzoek op het gebied van geschillenbeslechting in internationale handelszaken. Hierdoor heeft hij de nodige kennis op het gebied van arbitrage en arbitragereglementen (NAI en DIS), alsmede diepgaande kennis over de werkwijze en de procedure bij het Netherlands Commercial Court in Amsterdam.

Adriaan den Hertog is tevens lid van de German Desk van MAAK. Hij is van Duits-Nederlandse afkomst en volledig Nederlands- en Duitstalig. Door zijn tweetaligheid en werkervaring in Duitsland kent hij de verschillen in cultuur en werkwijze tussen beide landen. Daardoor kan hij de belangen van cliënten optimaal behartigen in grensoverschrijdende zaken en geschillen met internationale aspecten.