Expertise

Nederland | Duitsland

Zakendoen met Duitse handelspartijen vergt naast kennis van uw sector ook begrip van de tussen Nederland en Duitsland bestaande cultuurverschillen. Vaak ontvangen Nederlandse bedrijven een conceptovereenkomst in het Duits. Verschillende interpretaties liggen dan vaak op de loer. Hierdoor kunnen ongewild verwarring en risico’s ontstaan. Daarnaast heeft u bij onderhandelingen met uw Duitse handelspartner voordelen, indien u de ‘do’s and don’ts’ kent.

Een van de oprichters van MAAK Advocaten is Duits en als advocaat uitstekend in staat u te begeleiden bij contractsonderhandelingen en andere Nederlands-Duitse vragen. De ervaring leert dat Duitse partijen graag in hun moedertaal communiceren. Wij voeren graag namens u de gesprekken in het Duits en initiëren voorstellen namens u. Door een brug te slaan tussen beide landen dragen we bij aan succesvolle samenwerking. Heeft u onverhoopt een zakelijk geschil met een Duitse partij, dan kunnen we u ondersteunen bij het nastreven van een oplossing, of u bijstaan in een civiele procedure.

MAAK Advocaten beschikt over een sterk netwerk van advocaten (Rechtsanwälte) en juristen verspreid over Duitsland. Aarzelt u vooral niet om contact op te nemen als u in een specifieke deelstaat juridische ondersteuning zoekt.

Om haar binding met de Duitse markt zo optimaal mogelijk te houden doceert MAAK Duitse advocaten over Nederlands recht. We zijn  aangesloten bij de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging en zijn we regelmatig voor uiteenlopende zaken in Duitsland actief.

Ervaring

 • uitonderhandelen zakelijke samenwerking namens Nederlandse exporteur van onderdelen voor de Duitse autoindustrie
 • opstellen van Nederlands-Duitse handelsovereenkomsten, waaronder op het gebied van koop | agentuur | distributie | samenwerking en franchise
 • ondersteunen van bedrijven bij de executie van vonnissen in Duitsland of Nederland
 • onderhandelen over een commerciële oplossing bij non-conformiteit van een geleverd product
 • procedure over Nederlands-Duits handelsgeschil voor de Nederlandse rechter over de beëindiging van een langdurige handelsrelatie

Diensten

 • voeren van onderhandelingen
 • begeleiden bij zakelijk geschil
 • voeren civiele procedure | arbitrage
 • opstellen overeenkomst met doeltaal Nederlands, Duits of Engels
 • advisering Duits-Nederlandse samenwerking
 • bankbeslag (laten) leggen op niet-Nederlandse rekening
 • interactieve bedrijfscursus over samenwerken met Duitse handelspartij
Heeft u vragen?

Stel ze hier.

Hoe kunnen we u helpen?

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer