Meteen naar de inhoud

Advocaat voor explosieven voor civiel gebruik

Advocaat voor explosieven voor civiel gebruik

Als advocaat voor explosieven voor civiel gebruik zijn wij als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met explosieven voor civiel gebruik verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor explosieven voor civiel gebruik hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor explosieven voor civiel gebruik kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor explosieven voor civiel gebruik

Ons advocatenkantoor voor explosieven voor civiel gebruik is hét kantoor over al uw vragen die gaan over dit soort explosieven. Ons advocatenkantoor voor explosieven voor civiel gebruik focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor explosieven voor civiel gebruik van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en explosieven voor civiel gebruik

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en explosieven voor civiel gebruik – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij explosieven voor civiel gebruik. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Richtlijn 2014/28/EU

In richtlijn 2014/28/EU betreffende explosieven voor civiel gebruik zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij deze explosieven en CE-markering daarvan.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijn?

In artikel 1 is het toepassingsgebied van de richtlijn neergelegd. Hieruit blijkt dat de richtlijn van toepassing is op explosieven voor civiel gebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om het reinigen van industriële ovens of voor het gebruik door sportschutters, schutterijen en verenigingen die historische veldslagen naspelen.

Niet op deze richtlijn van toepassing zijn explosieven die bestemd zijn om te worden gebruikt door de strijdkrachten of de politie, pyrotechnische artikelen die onder het toepassingsgebied van richtlijn 2013/29/EU vallen, en munitie (behoudens enkele in de richtlijn genoemde uitzonderingen).

Vereisten voor een CE-markering bij explosieven voor civiel gebruik

In bijlage II van de verordening zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de explosieven aan moeten voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan eisen voor veiligheid en milieuvriendelijkheid, en controle van bijvoorbeeld schok- en wrijvingsgevoeligheid, chemische zuiverheid, bestendigheid tegen hoge en lage temperaturen en veiligheidsvoorzieningen om voortijdige of onbedoelde inwerkingstelling of ontsteking te voorkomen.

Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de richtlijn wanneer de explosieven overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over hoe het product aan de essentiële eisen van de verordening voldoet. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden. De technische documentatie moet worden opgesteld volgens de aanwijzingen in bijlage III.

In alle gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek of een eenheidskeuring uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de richtlijn gestelde eisen. Na deze conformiteitsbeoordeling verstrekt de notified body een certificaat welke de overeenstemming bevestigt. De procedures zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn.

In artikel 21 van de richtlijn is tevens neergelegd dat de fabrikant zelf een EU-conformiteitsverklaring op moet stellen waarin wordt vastgesteld dat er is voldaan aan de essentiële eisen uit bijlage II van de richtlijn. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde verplichte technische documentatie.

CE-markeren van explosieven voor civiel gebruik

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de producten nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn tevens bepaalde regels aan gesteld in artikel 23 van de richtlijn. Als de markering niet op het product zelf kan worden aangebracht dan dient deze op de verpakking en in de begeleidende documenten te worden aangebracht. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering.

Geschil over explosieven voor civiel gebruik

Heeft u een geschil over explosieven voor civiel gebruik met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over explosieven voor civiel gebruik kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over explosieven voor civiel gebruik

Een discussie met de toezichthouder over explosieven voor civiel gebruik kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat deze explosieven niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.