Meteen naar de inhoud

Als advocaat voor gastoestellen zijn wij als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met gastoestellen een verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor gastoestellen hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor gastoestellen kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor gastoestellen

Ons advocatenkantoor voor gastoestellen en aanverwante producten is hét kantoor over al uw vragen die gaan over een gastoestel. Ons advocatenkantoor voor gastoestellen focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor gastoestellen van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en gastoestellen

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en gastoestellen – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij gastoestellen. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen. 
 

Verordening (EU) 2016/426

De Verordening (EU) 2016/426 ziet erop dat de gastoestellen en bijbehorende appendages voldoen aan de juiste essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

Welke producten vallen (niet) onder de verordening?

De verordening is van toepassing op gastoestellen en appendages. Bij gastoestellen gaat het specifiek om gasverbrandingstoestellen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor water- en ruimteverwarming, koken, verlichting, luchtbehandeling of koeling. Appendages zijn veiligheids- controle- en regelvoorzieningen en subassemblages daarvan die bestemd zijn om in een gastoestel te worden ingebouwd of om geassembleerd te worden tot een gastoestel. De verordening is niet van toepassing op gastoestellen die ontworpen zijn voor gebruik in industriële processen bestemd zijn, gastoestellen voor gebruik in vliegtuigen en spoorweginfrastructuur en gastoestellen voor onderzoeksdoeleinden voor tijdelijk gebruik in laboratoria.


Vereisten voor een CE-markering bij gastoestellen

In bijlage I staan eisen vermeld waaraan gastoestellen moeten voldoen die op de markt worden gebracht en in bedrijf worden gesteld. Zo bevat de bijlage de verplichting een risicoanalyse uit te voeren over de risico’s die bij de te produceren gastoestellen en appendages bestaan, en bevat deze voorschriften over de te gebruiken materialen bij de gastoestellen en het ontwerp en de bouw ervan.

Voldoet het gastoestel aan de Europese geharmoniseerde normen dan geldt er een vermoeden van conformiteit aan de verordening. Deze normen kunnen worden aangevraagd bij het Nederlands normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Alle gegevens over de middelen die gebruikt worden om te zorgen dat het gastoestel voldoet aan de essentiële eisen, wordt verzameld in technische documentatie welke moet worden opgesteld volgens de aanwijzingen in bijlage III van de verordening. Deze technische documentatie moet 10 jaar worden bewaard vanaf het moment dat het product op de markt wordt gebracht en moet op elk moment beschikbaar kunnen worden gesteld aan de nationale toezichtautoriteiten.

Op basis van deze technische documentatie moet een notified body beoordelen of is voldaan aan alle criteria in de verordening in een zogenoemd EU-typeonderzoek (zie bijlage III van de verordening). Na een positieve uitslag van een onderzoek verstrekt de notified body een certificaat. Daarnaast moet de fabrikant nog zelf een EU-conformiteitsverklaring opstellen waarin de fabrikant de verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat de gastoestellen voldoen aan de eisen van de verordening (bijlage V). Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verplichte technische documentatie.

CE-markeren van een gastoestel

Naast het behalen en opstellen van alle documentatie en certificaten moet het product op de juiste manier worden voorzien van en CE-markering. Als de CE-markering vanwege de aard van het product niet op het product zelf of op een gegevensplaatje kan worden aangebracht dan moet deze worden afgebeeld op de verpakking en in de begeleidende producten. Tevens dient het identificatienummer van de notified body en de laatste twee getallen van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht op de CE-markering te volgen. Voor de specifieke voorschriften over de CE-markering wordt door artikel 16 van de verordening verwezen naar de algemene beginselen die zijn vastgesteld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 765/2008. In bijlage IV van de verordening voor gastoestellen worden daarnaast nog aanvullende voorschriften genoemd.

Geschil over gastoestellen

Heeft u een geschil over een gastoestel met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over gastoestellen kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over een gastoestel

Een discussie met de toezichthouder over een gastoestel kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw gastoestellen niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Advocaat inschakelen met kennis van gastoestellen

Wilt u een advocaat inschakelen met kennis van gastoestellen? Een ervaren advocaat op het gebied van productregelgeving of commerciële contracten? Neem u dan eens vrijblijvend contact op met onze advocaat aansprakelijkheidsrecht Martin Krüger of onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .