Meteen naar de inhoud

Advocaat Geheimhoudings­verklaring

Wilt u een geheimhoudingsverklaring laten opstellen? Wat hoort daarin thuis? Onze advocaten contractenrecht stellen deze vaak op, specifiek op de wens en de behoefte van de onderneming. In een geheimhoudingsovereenkomst (of ‘NDA’) regelt u de voorwaarden waaronder partijen zich onthouden van het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie. Bij een overname kan een geheimhoudingsovereenkomst van groot belang zijn, omdat partijen gedurende het overnametraject inzicht verkrijgen in elkaars bedrijfsinformatie. Ook kan een geheimhoudingsovereenkomst van belang zijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, omdat u niet wilt dat de inhoud van een zakelijk geschil naar buiten komt. Dit kan uw onderneming namelijk schaden. Als advocaat stellen wij een geheimhoudingsverklaring op.

Advocaat over het bOETEbeding in de geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring is in de regel weinig waard wanneer er geen sanctie staat bij het overtreden daarvan. Een boetebeding vormt een prikkel om de geheimhouding te respecteren. Wordt de geheimhoudingsovereenkomst toch overtreden, dan kan (wanneer het boetebeding goed is overeengekomen) direct en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, de boete worden opgeëist. Of de boete in volle omvang zal worden toegekend is uiteindelijk aan de civiele rechter die de mogelijkheid heeft een boete te matigen. Hoewel die matigingsbevoegdheid vaak is weggeschreven in overeenkomsten, zal dat niet verschillen. Een dergelijke uitsluiting is nietig en mist enige werking. Onze advocaten contractenrecht in Amsterdam kunnen u goed adviseren over de reikwijdte en het inrichten van dergdelijke boeteclausules.

ONTBINDEN van een GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

Bij samenwerkingsovereenkomsten, zoals een agentuurovereenkomst, staat de geheimhoudingsovereenkomst vaak vermeld in overeenkomst. Wordt de geheimhoudingsovereenkomst overtreden, dan komt de onderliggende overeenkomst (zoals een agentuurovereenkomst) mogelijk voor ontbinding in aanmerking. Laat u door uw advocaat informeren wanneer het ontbinden van een geheimhoudingsovereenkomst gepast is.

GEHEIMHOUDING IN KORT GEDING vorderen

Bestaat er gegronde vrees dat uw contractspartij de overeenkomst (opnieuw) schendt, dan kan er bij de voorzieningenrechter in kort geding een vordering tot nakoming van de geheimhoudingsovereenkomst worden gevorderd. Geheimhouding in kort geding vorderen luistert nauw en uw advocaten contractenrecht kunnen u daar goed bij adviseren. Heeft u geen boetebeding opgenomen, dan kan deze vordering tot nakoming worden versterkt met dwangsommen. De specialisten van MAAK Advocaten hebben veel ervaring met het opstarten van een kort geding.

Advocaat gespecialiseerd in geheimhoudingsverklaringen

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van grheimhoudingsverklaringen. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure in kort geding, of wilt u meer weten over het beste geheimhoudingsbeding? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl

Contactpersoon: Remko Roosjen (Advocaat geheimhoudingsverklaring)