Meteen naar de inhoud

Advocaat geldlenings­overeenkomst

Advocaat geldleningsovereenkomst

Een overeenkomst van geldlening moet goed op papier staan om latere onenigheid te vermijden. De meeste zaken die wij als advocaat contractenrecht tegenkomen houdt verband met de uitleg van een contractueel overeengekomen afspraak. Wanneer zaken over de lening van een geldbedrag onduidelijk zijn is dat namelijk een voedingsbodem voor meerdere uitlegvragen en dus discussie. Wanneer u een onderhandse lening afsluit verdient het aanbeveling deze vast te leggen in een overeenkomst van geldlening. De specialisten contractenrecht van MAAK Advocaten lopen dus vaak tegen geschillen aan, waarbij niet goed is nagedacht onderhandelt over de voorwaarden van een overeenkomst van geldlening. Ook kan het verstandig zijn uw overeenkomst van geldlening te laten registreren bij de belastingdienst. Kortom, een overeenkomst van geldlening opstellen is een vak apart en laat u hierover goed adviseren. Remko Roosjen (advocaat geldleningsovereenkomst) bespreekt de voornaamste aspecten.

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OPSTELLEN DOOR ADVOCAAT

U sluit een schriftelijke overeenkomst van geldlening omdat u als verstrekker of lener het belang ziet van een goede afspraak. In algemene zin is het verstandig om de overeenkomst van geldlening te laten toetsen door deskundige, zoals een advocaat. Hiermee voorkomt u dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet en dat uw belangen zo optimaal mogelijk gewaarborgd blijven.

Opzeggen of ontbinden van een geldleningsovereenkomst

Het kan voor voorkomen dat u vroegtijdig wilt dat een geldleningsovereenkomst eindigt. Bijvoorbeeld wanneer de partij waarmee u de geldleningsovereenkomst heeft gesloten niet correct de gemaakte afspraken nakomt. Een andere situatie die zich kan voordoen is dat de partij in kwestie in financieel zwaar weer terecht is gekomen en het in uw belang is dat de afspraken eindigen. Schiet uw contractspartij toerekenbaar tekort in de nakoming van de op hem of haar rustende verbintenis, dan spreken we meer over het ontbinden van een geldleningsovereenkomst. Een advocaat contractenrecht kan u hierin uitstekend ondersteunen. Bij het verloop van tijd of wanneer er externe redenen zijn die het maken dat een ongewijzigde instandhouding niet langer mag worden gevergd, dan spreken we van het opzeggen van een geldleningsovereenkomst Het is verstandig dat u zich hierover goed juridisch laat adviseren, omdat een verkeerde keuze grote (nadelige) consequenties kan hebben.

OPEISBAARHEID OVEREENKOMST VAN GELDLENING

In de overeenkomst van geldlening geeft u aan tegen welke termijn de geldlening moet worden terugbetaald. Ook wordt er in de overeenkomst van geldlening een wettelijke of contractuele rente opgenomen die de lener betaalt aan de verstrekkende partij. Vaak is een geldlening direct en volledig opeisbaar als een termijn onbetaald blijft. Contractueel bezien is er een aantal mogelijkheden om hier een passende op maat gemaakte afspraak over te maken. Zo kan er een extra termijn worden gegeven als er eenmalig een termijn te laat betaald is, of kan er de eis van een ingebrekestelling worden gesteld.

KORT GEDING AANSPANNEN OVER OVEREENKOMST VAN GELDLENING

Wanneer u vreest dat de overeenkomst van geldlening niet langer zal worden nagekomen, kunt u bij spoedeisendheid betaling (van een voorschot) afdwingen in een kort geding procedure. Doorgaans staat u binnen 4-6 weken voor de rechter en heeft u 2 weken later een uitspraak. Bent u het niet eens met de opeisbaarheid van de geldlening, dan is het zaak dat u beslagen ten ijs komt. De procesadvocaten van MAAK Advocaten hebben ervaring met deze geschillen en kunnen u bijstaan in een procedure bij de rechter.

Juridisch advies over een geldleningsovereenkomst

Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat u een vraag heeft over een geldleningsovereenkomst die u heeft ontvangen of dat u de behoefte voelt er een op te stellen. Juridisch advies over een geldleningsovereenkomst bieden we vanzelfsprekend aan en onze advocaten hebben de kennis en expertise die u hierin zoekt. Het advies kan gaan over het regelen van de betalingsmodaliteiten, maar ook over de andere contractuele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Laat uw advocaat hierover adviseren en geef goed aan welke zaken voor u van essentieel belang zijn om goed te regelen.

Advocaat gespecialiseerd in geldleningsovereenkomsten

Advocaat geldleningsovereenkomst nodig? Dat kan. Ons team onder leiding van onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen staat voor u klaar. Samen met u bepalen we de koers en begeleiden we u van A tot Z. Of het nu gaat om advies, het opstellen van een overeenkomst, of om een zakelijk geschil, bij onze advocaten in Amsterdam bent u aan het juiste adres.

Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat geldleningsovereenkomst

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl