Meteen naar de inhoud

Martin Krüger

Advocaat ILT

Martin Krüger staat bekend als een vooraanstaande ILT advocaat in Nederland. Met een diepgaande expertise in het voeren van discussies met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), is hij de go-to advocaat voor iedereen die te maken heeft met geschillen bij deze toezichthouder, of een sparring partner zoekt om met de ILT het gesprek aan te gaan. 

Procedure bij de ILT

Martin is gespecialiseerd in het bijstaan van partijen in discussies en geschillen met de ILT (Inspectie Leefomgeving & Transport). Hij begrijpt als geen ander de nuances van de productregelgeving, het transportrecht en aanverwante regelgeving die door de ILT worden gehandhaafd. Zijn aanpak is altijd gericht op het vinden van een praktische oplossing die de belangen van zijn cliënten dient.

Advocaat over de ILT

De ILT werkt, zoals Martin vaak uitlegt aan zijn cliënten, aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in sectoren zoals transport, infrastructuur, milieu en wonen. Als toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet de ILT zich in voor een veilige en duurzame leefomgeving en het waarborgen van veilig transport. Martin’s rol in dit geheel is cruciaal; hij zorgt ervoor dat de stem van zijn cliënten gehoord wordt. 

Rol en aanpak van onze ILT advocaat

Martin’s diepgaande kennis van de ILT-onderwerpen, variërend van luchtvaartgeluidsoverlast en vaartijden in de binnenvaart tot aan energielabels van woningen, stelt hem in staat om zijn cliënten effectief te adviseren en te vertegenwoordigen. Zijn werk omvat niet alleen het vertegenwoordigen in juridische procedures, maar ook het adviseren over nieuwe ontwikkelingen en risico’s die relevant zijn en waarmee bedrijven in aanraking kunnen komen met de ILT.

De ILT staat, zoals Martin vaak benadrukt, niet alleen in haar rol bij het handhaven van de wet, maar ook als pionier in het signaleren van nieuwe risico’s en ontwikkelingen. Martin volgt deze ontwikkelingen op de voet. In deze dynamische omgeving fungeert Martin als ILT advocaat niet alleen als advocaat, maar ook als een strategisch adviseur die zijn cliënten voorbereidt en beschermt tegen mogelijke toekomstige uitdagingen.

Juridisch advies in ILT zaken

Als ILT advocaat is Martin Krüger zich sterk bewust van de maatschappelijke rol die de ILT speelt en de impact die zijn werk kan hebben op de samenleving. Hij streeft ernaar om een maatschappelijk effect te realiseren door actief betrokken te zijn bij zijn omgeving en door constant aan te passen aan zowel maatschappelijke als technologische veranderingen.

Martin Krüger geeft niet alleen juridisch advies bij ILT zaken, maar is ook een vertrouwenspersoon en adviseur voor diegenen die navigeren door de complexe wereld van de Nederlandse toezichthoudende wetgeving. Naast zaken bij de ILT, treedt Martin ook op als advocaat bij de NVWA, of Arbiedsinspectie.

Martin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgerlijk recht (algemene praktijk)

– Burgerlijk procesrecht – Litigation

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

ILT Advocaat

Specialist voor discussies met toezichthouders  

Expert productregelgeving