Ga naar de inhoud


Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in alle juridische zaken die met machines een verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt? Onze advocaat voor machines heeft de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor machines kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres, of u nu een advocaat aansprakelijkheidsrecht zoekt, of een advocaat contractenrecht.

Advocatenkantoor voor machines

Ons advocatenkantoor voor machines en aanverwante producten is hét kantoor over al uw vragen die gaan over een machine. Ons advocatenkantoor voor machines focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor machines van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en machines

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en machines – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij machines. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen. 

Verordening (EU) 2021/0105 (machineverordening)

Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn) zal worden vervangen door de Verordening (EU) 2021/0105 machineverordening. Er is groot aantal wijzigingen doorgevoerd in deze tekst. Momenteel ligt er sinds eind januari 2023 een definitieve tekst, i.e. de ‘final compromise text with a view to agreement’ waarover in april 2023 gestemd gaat worden. De verwachting is dat deze tekst in eerste stemming aangenomen wordt, daarna wordt hij gepubliceerd in het publicatieblad EU.

Verschil is dat bij een richtlijn een actie vereist is van landen om de regels hieruit in hun nationale wetgeving te implementeren, terwijl een verordening zonder tussenstap rechtstreeks geldig is in alle lidstaten. De verordening bevat ook een aantal aanpassingen aan de huidige stand van de techniek met betrekking tot onderwerpen als kunstmatige intelligentie en cybersecurity. De verordening heeft als doel het waarborgen van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau van machines voor consumenten en werknemers. 

Welke producten vallen (niet) onder de machineverordening?

De machineverordening is volgens artikel 2 van toepassing op machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschappen, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet voltooide machines. In dit artikel expliciet uitgesloten van het toepassingsbereik zijn onder andere specifiek voor kermissen en/of amusementsparken bestemd materieel, (vuur)wapens, bepaalde in het artikel genoemde vervoermiddelen, zeeschepen en mobiele offshore-eenheden (alsmede machines die aan boord van dergelijke schepen en/of eenheden zijn geïnstalleerd), en bepaalde in het artikel genoemde elektr(on)ische apparatuur.

Ook geldt de verordening voor machines die ondernemers bouwen of importeren voor eigen gebruik.


Vereisten voor een CE-markering bij machines

Bijlage III van de verordening geeft gedetailleerde vereisten voor de producten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bepaalde voorwaarden waar besturingssystemen aan moeten voldoen, hoe de machines moeten worden beveiligd tegen bepaalde gevaren, wat voor gebruiksaanwijzingen bij de machines moeten worden gevoegd en welke informatie, aanduiding en/of merktekens de machines moeten dragen.

Aan bovenstaande eisen wordt vermoed te zijn voldaan in het geval van machines die zijn gebouwd volgens de toepasselijke Europese geharmoniseerde normen (NEN-EN-normen). Deze normen zijn aan te vragen bij het Nederlands normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Met betrekking tot de conformiteitsprocedure voor ‘hoog-risico’ machines (in de conceptverordening bijlage I, voorheen de zogenoemde bijlage IV machines), zijn in het concept de nodige wijzigingen doorgevoerd. Wanneer dit geldt zullen we daar nader op ingaan.

In Bijlage IV van de Machinerichtlijn staat vooralsnog nu opgenomen dat de fabrikant een technisch dossier moet opstellen waarin wordt aangetoond dat de machine in overeenstemming met de eisen van de Richtlijn is. Zo moeten in het dossier constructietekeningen, testresultaten, en een beschrijving van de beschermingsmaatregelen zijn opgenomen. Het dossier dient voor de duur van 10 jaar na de datum waarop het laatste product in de handel is gebracht te worden bewaard.

Fabrikanten mogen zelf controles uitvoeren wanneer het gaat om machines genoemd in een van de 23 categorieën uit Bijlage VI van de Richtlijn. Hierbij is hij gebonden aan de NEN-EN-normen.

Andere producten niet genoemd in Bijlage VII van de Richtlijn kan de fabrikant niet zelf controleren, hiervoor moet hij een EU-typeonderzoek instellen in combinatie met de interne controles. Hiervoor schakelt de fabrikant een notified body in, die een conformiteitsbeoordeling uitvoert en zorg draagt voor de juiste documentatie zoals hiervoor genoemd.

Als laatste moet de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring opstellen, waarin hij de verantwoordelijkheid op zich neemt dat de producten voldoen aan de in de verordening gestelde vereisten. Het model hiervoor is opgenomen in bijlage V van de Richtlijn. De verklaring maakt deel uit van de hiervoor genoemde verplichte documentatie.

CE-markeren van een machine

De manier waarop de CE-markering moet worden aangebracht wanneer het product met goed gevolg is gecontroleerd, is neergelegd in artikel 20 van de verordening. Ook verwijst artikel 19 van de verordening naar de algemene beginselen uit Bijlage III van de eerdergenoemde machinerichtlijn. Zo moet de markering zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht in de onmiddellijke nabijheid van de naam van de fabrikant en moet in geval van een EU-typeonderzoek tevens het identificatienummer van de betreffende notifieer body daarbij worden aangebracht. 

Geschil over machines

Heeft u een geschil over een machine met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over machines kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over een machine

Een discussie met de toezichthouder over een machine kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw machines niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen. 

Advocaat voor machines inschakelen

Heeft u een vraag over de regelgeving rondom machines, een geschil over een machine, of wilt u bijvoorbeeld een koopovereenkomst sluiten m.b.t. een machine, dan kunt u onze advocaat voor machines (Martin Krüger) inschakelen. Wij brengen uw positie in beeld en werken met u naar de beste en meest praktische oplossing toe.

+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.