Meteen naar de inhoud

Advocaat voor persoonlijke beschermings­middelen

Met onze advocaat voor persoonlijke beschermingsmiddelen, Martin Krüger, zijn wij als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met persoonlijke beschermingsmiddelen een verband houden. Het team van Martin Krüger behandelt uiteenlopende Nederlandse en internationale dossiers binnen kantoor, waarbij verschillende vragen opleven. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt?

Onze advocaten voor persoonlijke beschermingsmiddelen hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Ons advocatenkantoor voor persoonlijke beschermingsmiddelen is hét kantoor over al uw vragen die gaan over persoonlijke beschermingsmiddelen. Ons advocatenkantoor voor persoonlijke beschermingsmiddelen focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en persoonlijke beschermingsmiddelen

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en persoonlijke beschermingsmiddelen – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij persoonlijke beschermingsmiddelen. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen. 

Verordening (EU) 2016/425

In de verordening (EU) 2016/425 zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij persoonlijke beschermingsmiddelen en CE-markering daarvan. De verordening vervangt richtlijn 89/686/EEG en heeft in tegenstelling tot de richtlijn directe werking in alle EU-lidstaten.

Welke producten vallen (niet) onder de verordening?

Het toepassingsgebied van de verordening is neergelegd in artikel 2. Dit artikel geeft aan dat de richtlijn van toepassing is op persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn uitrustingsstukken die door een persoon worden gedragen of vastgehouden voor bescherming tegen bijvoorbeeld trillingen, besmettingen, straling, lawaai en elektriciteit.

Het gaat daarbij specifiek niet om beschermingsmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door de strijdkrachten of bij de ordehandhaving, die ontworpen zijn voor gebruik ter zelfverdediging (met uitzondering van beschermingsmiddelen die bedoeld zijn voor sportactiviteiten), die ontworpen zijn voor particulier gebruik ter bescherming tegen weersomstandigheden die niet extreem van aard zijn en tegen vocht en water tijdens het afwassen, die voor exclusief gebruik op zeeschepen of luchtvaartuigen bestemd zijn, en beschermingsmiddelen als beschermende helmen en vizieren voor bestuurders en passagiers van motorfietsen en bromfietsen.

Vereisten voor een CE-markering bij persoonlijke beschermingsmiddelen

In bijlage II zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar de persoonlijke beschermingsmiddelen aan moeten voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan voorschriften voor ergonomie, materialen, comfort en doelmatigheid, en andere meer specifieke voorschriften voor bepaalde typen beschermingsmiddelen en risico’s. Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de verordening wanneer de beschermingsmiddelen overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over hoe het product aan de essentiële eisen van de verordening voldoet. Regels over deze documentatie zijn opgenomen in bijlage III. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden.

Naar gelang hoe groot het risico is waartegen de beschermingsmiddelen moeten beschermen zijn de middelen opgedeeld in drie categorieën die zijn opgenomen in bijlage I.

Bij producten die te maken krijgen met minimale risico’s (categorie I) kan de fabrikant zelf een conformiteitsprocedure doorlopen. In de andere gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de verordening gestelde eisen. Hierna verstrekt de notified body een certificaat welke de conformiteit bevestigt. De procedures omtrent de conformiteitsbeoordeling zijn opgenomen in artikel 19 en in bijlage IV tot en met VIII.

In beide procedures dient de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring op te stellen. Met deze verklaring stelt de fabrikant dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan de essentiële eisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De verklaring dient te worden opgesteld aan de hand van artikel 15 van de verordening.

CE-markeren van persoonlijke beschermingsmiddelen

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de artikelen nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn tevens bepaalde regels aan gesteld. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering. De markering moet in principe worden aangebracht op het artikel zelf, maar als dit vanwege de aard van het artikel niet mogelijk is dan mag het ook worden aangebracht op de verpakking of op begeleidende documenten.

Geschil over persoonlijke beschermingsmiddelen

Heeft u een geschil over persoonlijke beschermingsmiddelen met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over persoonlijke beschermingsmiddelen kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over persoonlijke beschermingsmiddelen

Een discussie met de toezichthouder over persoonlijke beschermingsmiddelen kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw persoonlijke beschermingsmiddelen niet in gebruik mogen worden genomen, niet mogen worden verhandeld of als onveilig worden betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Juridisch advies over persoonlijke beschermingsmiddelen

Wilt u juridisch advies over persoonlijke beschermingsmiddelen inwinnen? Neem dan gerust contract op met onze advocaat aansprakelijkheidsrecht (Martin Krüger) of onze advocaat contractenrecht (Remko Roosjen).

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .