Expertise

Procesrecht

MAAK Advocaten behartigt op verzoek uw belangen in een procedure. De specialisten van MAAK beschikken over jarenlange proceservaring en gaan met u in gesprek over de te voeren strategie. Afhankelijk van uw zaak starten we een procedure op voor de rechtbank of het gerechtshof (hoger beroep), of bereiden wij een verdediging voor. MAAK Advocaten brengt uw juridische positie in kaart en begeleidt u gedurende het hele traject. MAAK procedeert voor iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Kort geding

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunnen wij ook een zogenoemde kort geding procedure opstarten bij de voorzieningenrechter. Anders dan in de gangbare bodemprocedure, behaalt u in een kort geding sneller een vonnis, waardoor u op relatief korte termijn weet waar u aan toe bent.

Niet iedere vordering leent zich voor een kort geding. Laat u hierover goed informeren door de specialisten van MAAK Advocaten.

U kunt bij een kort geding denken aan de incasso van een eenvoudige geldvordering (het zogenoemde incasso kort geding), nakoming vorderen van een overeenkomst, beëindigen van een onrechtmatige situatie of andere zaken waarbij een spoedeisende voorziening gewenst is. Verder leent een kort geding zich voor het opkomen tegen een onterechte beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, woning of andere bezittingen.

Ervaring
    • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
    • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
    • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen van diverse soorten overeenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
    • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen
Neem contact met ons op