Meteen naar de inhoud
Advocaat voor speelgoed

Als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in alle juridische zaken die met speelgoed verband houden. Denk aan het kijken of voldaan wordt aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, maar ook andere juridische eisen. Voldoet de documentatie bijvoorbeeld? Hoe moeten commerciële contracten worden ingericht? Wat moet ik doen als ik een zakelijk geschil heb met een toezichthouder, of met een concurrent of andere speler uit de markt? Onze advocaat voor speelgoed en productregelgeving Martin Krüger bespreekt de voornaamste punten.

Onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u zoekt. Ons team Product Compliance & Liability werkt nauw samen met ons Team Commerciële Contracten & Litigation. Onze ervaren advocaten voor speelgoed kunnen u ontzorgen in ieder stadium waarin u verkeert, of dat nou gaat om markttoetreding en de productregelgeving, of het commerciële distributieproces daarachter. Bij MAAK Advocaten bent u aan het juiste adres.

Advocatenkantoor voor speelgoed

Ons advocatenkantoor voor speelgoed is hét kantoor over al uw vragen die gaan over speelgoed. Ons advocatenkantoor voor speelgoed focust op de sector maakindustrie en we werken met vele specialisten nauw samen. Denk aan verzekeraars, veiligheidsadviseurs, ontwerpers en technische specialisten. Ons advocatenkantoor is gevestigd in Amsterdam maar we treden op voor partijen door heel Nederland en daarbuiten. De specialisten voor speelgoed van MAAK advocaten helpen u graag verder of stellen hun netwerk ter beschikking.

Advies over CE-markering en speelgoed

In deze bijdrage geven we u een eerste vrijblijvend advies over CE-markering en speelgoed – vooral welke zaken allemaal een rol spelen bij speelgoed. Er speelt vaker nog veel meer binnen uw organisatie, maar hier treft u alvast een overzicht aan van de zaken die regelmatig terugkomen.

Richtlijn 2009/48/EG

In richtlijn 2009/48/EG betreffende veiligheid van speelgoed zijn alle vereisten opgenomen waar rekening mee gehouden moet worden bij speelgoed en CE-markering daarvan.

Welke producten vallen (niet) onder de richtlijn?

In artikel 2 is het toepassingsgebied van de richtlijn neergelegd. Hieruit blijkt dat de richtlijn van toepassing is op producten die, al dan niet uitsluitend, ontworpen of bestemd zijn om door kinderen jonger dan 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.

Niet op deze richtlijn van toepassing zijn voor openbaar gebruik bestemde speeltoestellen in speeltuinen, voor openbaar gebruik bestemde automatische speeltoestellen (al dan niet bediend met muntstukken), speelgoedvoertuigen met een verbrandingsmotor, speelgoedstoommachines en slingers (werptuigen) en katapulten.

Vereisten voor een CE-markering bij speelgoed

In bijlage II van de richtlijn zijn de essentiële veiligheidsvereisten opgenomen waar speelgoed aan moet voldoen om op de markt gebracht te kunnen worden en/of in gebruik genomen te kunnen worden. Denk hierbij aan vereisten met betrekking tot fysische en mechanische eigenschappen, ontvlambaarheid, chemische eigenschappen, elektrische eigenschappen, hygiëne en radioactiviteit.

Er bestaat een vermoeden van conformiteit aan de richtlijn wanneer de explosieven overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen. In Nederland kunnen deze normen worden aangevraagd bij het normalisatie-instituut NEN.

Controle CE-gemarkeerde producten

Voor alle producten moet technische documentatie worden opgesteld waarin informatie staat opgenomen over het ontwerp en de productie van het speelgoed. Deze documentatie kan worden ingezien door toezichtautoriteiten wanneer nodig, en dient tien jaar bewaard te worden. De technische documentatie moet worden opgesteld volgens de aanwijzingen in artikel 21 en bijlage IV van de richtlijn.

In het geval dat het product voldoet aan de voormelde geharmoniseerde normen dan mag de fabrikant zelf een conformiteitscontrole uitvoeren.

In andere gevallen moet een notified body worden ingeschakeld die een EU-typeonderzoek uit zal voeren en op deze manier checkt of de artikelen voldoen aan de in de richtlijn gestelde eisen. Na deze conformiteitsbeoordeling verstrekt de notified body een certificaat welke de overeenstemming bevestigt. Deze beide procedures zijn opgenomen in bijlage II en III van de richtlijn.

In beide gevallen moet de fabrikant zelf een EU-conformiteitsverklaring opstellen waarin wordt vastgesteld dat er wordt voldaan aan de essentiële eisen uit de richtlijn. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde verplichte technische documentatie.

CE-markeren van speelgoed

Zijn alle controles uitgevoerd dan moet op de producten nog een CE-markering worden aangebracht. Hier zijn tevens bepaalde regels aan gesteld in artikelen 16 en 17 van de richtlijn. Als de markering niet op het product kan worden aangebracht dan dient deze op de verpakking en in de begeleidende documenten te worden aangebracht. Wanneer er een notified body betrokken is geweest bij de conformiteitsbeoordeling dan dient ook zijn identificatienummer te worden aangebracht naast de CE-markering.

Er moeten tevens bepaalde waarschuwingen worden aangebracht met betrekking tot bijvoorbeeld de minimumleeftijd, speelgoed dat onder toezicht van volwassenen moet worden gebruikt, speelgoed in levensmiddelen, waterspeelgoed en meer. Deze gevallen en de daarbij behorende waarschuwingen zijn opgenomen in bijlage V van de richtlijn.

Geschil over speelgoed

Heeft u een geschil over speelgoed met een andere partij, zoals een concurrent, contractspartij of toezichthouder? Laat u dan door de advocaten van het team Product Regulation & Compliance van ons advocatenkantoor in Amsterdam juridisch bijstaan. Of u nu een vordering wenst in te stellen of een verdediging wilt voeren tegen een claim, onze ervaren advocaten in Amsterdam hebben de kennis en expertise die u nodig heeft. Wij kennen de sector, hebben de ervaring en snappen ook hoe de andere kant tegen de zaak aan kan kijken. Een procedure over speelgoed kan bepaald complex zijn; laat u daarom tijdig adviseren door onze advocaten.

Discussie met de toezichthouder over speelgoed

Een discussie met de toezichthouder over speelgoed kan een complex en ondoorzichtig traject zijn voor uw organisatie. De consequenties van een discussie met de toezichthouder kan er ook toe leiden dat uw speelgoed niet in gebruik mag worden genomen, niet mag worden verhandeld of als onveilig wordt betiteld. Voor dit bestuursrechtelijke traject geldt; laat u goed door een advocaat adviseren en begeleiden om in een vroegtijdig stadium de juiste stappen voorwaarts te kunnen zetten. Op die manier voorkomt u een hoop ellende en kan mogelijk nog veel worden voorkomen of verholpen.

Juridisch advies over speelgoed

Wilt u juridisch advies inwinnen bij een advocaat contractenrecht of advocaat aansprakelijkheidsrecht? Dat kan. Onze advocaten staan graag voor u klaar. Wij voorzien marktdeelnemers van juridisch advies of staan hen bij in geschillen. Samen met u bepalen we de koers en streven we ernaar dat uw zakelijke belangen niet geremd worden.

Martin Krüger | advocaat voor speelgoed
+31 (0)20 – 210 31 38
martin.kruger@maakadvocaten.nl

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.