Meteen naar de inhoud

Faranaz Ishak

Advocaat vennootschapsrecht

Faranaz behartigt als advocaat vennootschapsrecht de belangen van ondernemingen, stichtingen, aandeelhouders, bestuurders en aanverwante partijen. Ook stelt zij voor ondernemingen uiteenlopende zakelijke overeenkomsten op, of procedeert zij namens bedrijven wanneer dat opspeelt. Faranaz is een uitgesproken, pragmatische en daadkrachtige advocaat.

Wanneer er interne discussies binnen een onderneming ontstaan, is het vaak in ieders belang deze in de kiem te smoren. De cliënten van Faranaz waarderen haar in dergelijke situaties om haar strategische aanpak, haar doorzettingsvermogen en haar kwaliteiten om het belang van haar cliënt niet uit het oog te verliezen.

Wanneer er sprake is van een mogelijk wanbeleid binnen de onderneming, kan Faranaz samen met u de juiste koers bepalen. Zo kan de zaak aan de Ondernemingskamer te Amsterdam worden voorgelegd, of zal er een verdediging moeten worden voorbereid. Zij kent beide kanten van de medaille en zal u wijzen op uw rechtspositie.  

Faranaz maakt onderdeel uit van het Corporate Team van MAAK en ondersteunt verder partijen bij bedrijfsovernames, management buy-outs, fusies en joint ventures. 

 

Faranaz bedient zowel Nederlandse cliënten als internationale partijen.  Haar advocatenpraktijk bestaat zowel uit het ondersteunen van multinationals, MKB-bedrijven (en de bestuurders en aandeelhouders daarvan). In tijden van corona heeft Faranaz ervaren dat bestuurders vaker geneigd zijn defensiever te ondernemen dan gebruikelijk. 

Door hen wegwijs te maken in de ondernemingsrechtelijke positie en ook te wijzen op de kansen voor ondernemers en bestuurders, levert zij die meerwaarde voor haar cliënten. 

Naast haar adviespraktijk voert Faranaz ook procedures over civielrechtelijke aangelegenheden, zoals geschillen over Management Buy Outs of Management Buy Ins. Daarnaast kan het spoedeisend belang van een zaak ook meebrengen dat Faranaz een kort geding opstart namens cliënten. 

Nederlandse Orde van Advocaten

Betrokken

Plannenmaker

No nonsens