Meteen naar de inhoud

Advocaten contractenrecht

Het werken met goede contracten is onmisbaar wanneer u commerciële overeenkomsten sluit. Een belangrijk beginsel in het contracten recht is de zogeheten contractsvrijheid. Commerciële contracten hoeven niet op papier te staan, je mag (nagenoeg) afspreken wat je wilt en je hebt de vrijheid om een contractspartij te kiezen. Bij het ingrijpen in partijafspraken mag een rechter slechts terughouden optreden. Kortom, is een behoorlijk aantal vrijheden. Soms stelt de wet wel een vormschrift (denk aan een schriftelijke koopovereenkomst van een woning van een appartement door consument). Ook in zakelijke verhoudingen doen partijen er veelal goed aan hun afspraken op papier te zetten. De meeste zaken waar onze advocaten contractenrecht tegenaan lopen zijn kwesties waarin partijen aken niet goed in een contract hadden opgenomen, of waarbij in de commerciële overeenkomst niet goed duidelijk is wat partijen over en weer bedoelden. Onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen helpt u graag verder bij uw commerciële uitdagingen bij het totstandkomen of de beëindigen van een contract, ook wanneer u in een zakelijk geschil verzeild bent geraakt.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Contractenrecht advocaten

Onze contractenrecht advocaten hebben een ruime ervaring bij het opstellen en beoordelen van commerciële contracten, zoals koopovereenkomsten, distributieovereenkomst, franchisemodellen en agentuurcontracten. Juist deze type samenwerkingen kunt u het beste in een goed contract zetten. Hierin regelt u de voornaamste zaken over bijvoorbeeld aansprakelijkheid, garanties, de looptijd van de overeenkomst, maar ook kwesties over de beëindiging van de overeenkomst en gronden waaronder een overeenkomst onmiddellijk kan worden opgezegd. Wanneer u ondersteuning zoekt bij het opmaken van een commerciële overeenkomst door onze advocaten contractenrecht, dan helpen we u graag verder. Wij hebben de expertise om maatwerk te leveren en alle kansen en risico’s te benoemen. Op die manier wordt uw positie optimaal gewaarborgd en bent u ervan verzekerd dat alle juridische zaken die van belang zijn, aan bod komen.

Advocaten contractenrecht gespecialiseerd in zakelijke geschillen

Niet alle commerciële contracten verlopen van het begin tot het einde vlekkeloos. Het kan zo zijn dat partijen, ondanks een goed uitgewerkt contract, toch een geschil met elkaar krijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er teleurstellende prestaties plaatsvinden (er worden bijvoorbeeld slechte producten verkocht, of de dienstverlening wordt niet goed uitgevoerd). Ook kan de persoon achter de contractspartij niet goed presteren; het concurrentiebeding wordt bijvoorbeeld geschonden, of de geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten worden niet geëerbiedigd. Heeft u een geschil over een commerciële overeenkomst, dan is het verstandig direct uw juridische positie in beeld te krijgen door advocaten contractenrecht gespecialiseerd in zakelijke geschillen. Dat kan zien op samenwerking tussen ondernemingen, geschillen met de overheid of met een andere partij.

Wat is de definitie van contractenrecht of overeenkomstenrecht?

Contractenrecht of overeenkomstenrecht kan het beste gedefinieerd worden als dat deel van het recht dat op overeenkomsten gaat. Het contractenrecht houdt zich bezig met alle zaken tussen de totstandkoming en de beëindiging van contracten. De voornaamste regelingen zijn vastgelegd in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Schadevergoedingsacties bij een inbreuk op een contract

Wanneer er een geschil is ontstaan over een commercieel contract zijn er diverse remedies in te roepen. Zo kan een overeenkomst worden ontbonden, vernietigd, of opgezegd. Ook kan het zo zijn dat er nakoming van een contract kan worden gevorderd, of kan er in het kader van schade een schadevergoedingsactie worden ingesteld bij een inbreuk op een contract. Dat geldt ook bij het einde van een samenwerking, zoals een goodwill aanspraak bij het einde van een agentuurcontract. De rechter rekent in beginsel niet, dus een schade moet altijd goed onderbouwd worden, bijvoorbeeld door een expert die de schade goed kan begroten. Onze advocaten contractenrecht werken regelmatig samen met specialisten die de schade goed kunnen begroten.  

Internationale contractenrecht advocaten

Wanneer er opgetreden wordt voor producerende spelers in de keten, dan heeft dat veelal een internationaal karakter.  Onze ervaren advocaten contractenrecht kennen het internationale speelveld en kennen de verschillen tussen nationale en internationale contracten. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen in de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG), maar ook diverse keuzes die moeten worden gemaakt, zoals de taal, het kiezen voor een Nederlandse rechter, of een arbitrage-instituut, of leveringsformaliteiten, zoals de toepasselijkheid van Incoterms.

Onze advocaten voor internationale contracten helpen u graag verder bij een internationale samenwerking, de beëindiging daarvan, of het voeren van een civiele procedure.

Adviseren en procederen over contracten

Onze contractenrecht advocaten adviseren en procederen over uiteenlopende contracten en de bedingen die daarin zijn opgenomen. Veel voorkomende contracten die onze advocaten regelmatig voorbij zien komen, zijn onder meer:

 • Algemene voorwaarden (algemene verkoopvoorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden)
 • Internationale overeenkomsten
 • Aanneming van werk
 • Distributieovereenkomsten
 • Franchisecontracten en modellen
 • Agentuurovereenkomsten
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Intentieverklaringen
 • Inkoopovereenkomsten
 • Verkoopovereenkomsten
 • IT-contracten
 • Koopovereenkomsten
 • Leaseovereenkomsten
 • Leenovereenkomsten
 • Leveringscontracten
 • Licentieovereenkomsten
 • Outsourcingovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Pandovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten en Joint Ventures
 • Service Level Agreements (SLA’s)
 • Verzekeringsovereenkomsten

Wij hebben over deze overeenkomsten de kennis en ervaring in huis die nodig is om u hierin te kunnen ondersteunen.

Contact opnemen met advocaten contractenrecht

MAAK Advocaten heeft een sterke reputatie op het gebied van het nationale en internationale contractenrecht. Onze advocaten contractenrecht zijn aangesloten bij specialisatieverenigingen en hebben postdoctorale studies in hun vakgebied succesvol doorlopen. Wij schrijven voor vakbladen en presenteren op congressen en voor de industrie.

Direct met onze advocaten contractenrecht spreken kan en is geheel vrijblijvend. We horen graag waar u tegen aan loopt en hoe we u van dienst kunnen zijn. We helpen u graag bij het beoordelen van uw situatie, of het nu gaan over het kijken naar een commerciële overeenkomst, of het analyseren van een geschil over uw commerciële contract, we hebben de expertise die u zoekt. Ook over het thema algemene voorwaarden bent u bij onze advocaten aan het juiste adres. Wilt u algemene voorwaarden op laten stellen, of wilt u meer informatie over het interpreteren van algemene voorwaarden, dan kijken we graag mee.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .