Avg / gdpr update: uitvoeringswet bij de tweede kamer

AVG / GDPR : UPDATE

Al over iets meer dan vijf maanden, op 25 mei 2018, treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) in werking. De huidige en komende privacywetgeving regelt dat het verwerken (dus alles tussen het verzamelen en vernietigen) van persoonsgegevens alleen onder bepaalde voorwaarden mag. Het verzamelen en verwerken van bijzondere persoonsgegevens is zelfs in beginsel verboden.

TOEPASSINGSBEREIK AVG / GDPR

De privacywetgeving is direct van toepassing in de lidstaten, maar biedt wel ruimte aan lidstaten bij het maken van nationale keuzes. Dit betekent dat lidstaten bewegingsruimte hebben om bepaalde belangrijke onderwerpen nader uit te werken in zogenaamde uitvoeringswetten. De Duitse Uitvoeringswet is bijvoorbeeld reeds aangenomen. Het wetsvoorstel voor de Nederlandse Uitvoeringswet is woensdag, jongstleden, bij de Tweede Kamer ingediend.

AVG / GDPR : WELKE ONDERWERPEN REGELT DE UITVOERINGSWET?

Belangrijke onderwerpen die in de Uitvoeringswet onder andere aan bod komen zijn: het toepassingsbereik van de Uitvoeringswet en de door de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens) op te leggen boetes. Opvallend is dat de Uitvoeringswet niet alleen van toepassing is op verwerkingen van persoonsgegeven die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen maar ook op verwerkingen die buiten de werkingssfeer vallen. Verdere diende de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen aan een organisatie die de privacyregels niet op een juist wijze had geïmplementeerd, eerst een bindende aanwijzing te geven alvorens er een boete opgelegd kon worden. Voorlopig is in de Uitvoeringswet die drempel van de bindende aanwijzing (nog) niet opgenomen. Dit betekent voor organisaties die persoonsgegevens verwerken extra onzekerheid. Dat het wetsvoorstel op dit moment nog bij de Tweede Kamer ligt betekent dat er, gelukkig, nog ruimte is voor aanpassingen.

To be continued.

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.