Avg in abc | de voornaamste begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming

PEIL UW KENNIS VAN DE AVG MET DIT ABC…

De meeste organisaties weten het inmiddels wel: de Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt op 25 mei 2018 in werking. Dat is snel (!) en een spannende periode wanneer uw organisatie persoonsgegevens verwerkt.

Omdat het nog maar 26 dagen is heeft onze privacy juriste Bente Kruijswijk een ABC van de AVG gemaakt. Spelenderwijs kunt u zelf inschatten of deze termen u (al) bekend in de oren klinken. Deze blog heeft natuurlijk niet tot doel alle termen uit de AVG aan te stippen, maar zal op een vermakelijke wijze uw AVG-kennis peilen!

A

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Agreement (GDPR) treedt in werking op 25 mei 2018

B

Bescherming van persoonsgegevens is een fundamenteel recht

C

Compliant worden met de AVG is een belangrijk aandachtspunt op uw agenda

D

Datalekken voorkomen, signaleren en regelen (Check hier het richtsnoer van de WP29)

E

Eigen initiatief tonen door het in kaart brengen van alle gegevensverwerkingen binnen uw organisatie

F

Functionaris Gegevensbescherming een interne toezichthouder binnen uw organisatie (Check hier het richtsnoer van de WP29)

G

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren (Check hier het richtsnoer van de WP29) ps.: gegarandeerd 3x de woordwaarde bij scrabble!

H

Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de AVG (Check hier de Handleiding)

I

Integriteit en vertrouwelijkheid behoren tot de kernwaarden van de AVG

J

Juistheid van de persoonsgegevens is een belangrijk gegevensbeschermingsbeginsel

K

Kennis over privacy binnen uw organisatie en bij uw medewerkers vergroten om awareness te creëren

L

Leesbaar, op de doelgroep gerichte en overzichtelijke privacyverklaringen opstellen (Check hier het richtsnoer van de WP29)

M

Minimale gegevensverwerking bewerkstelligen door alleen persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waardoor de persoonsgegevens worden verwerkt

N

Nieuwe privacyregels uit de AVG zijn met ingang van 25 mei 2018 direct van toepassing op uw organisatie

O

Opslagbeperking is een belangrijk gegevensbeschermingsbeginsel, dit betekent onder meer dat uw organisatie bewaartermijnen voor persoonsgegevens dient vast te leggen

P

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon

Q

Q&A, heeft u vragen over de AVG, dan beantwoordt MAAK Advocaten deze graag (lees ook ons overzichtsartikel voor meer achtergrond)

R

Rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking ten aanzien van een betrokkene

S

(Sub)verwerker alleen inschakelen na het sluiten van een verwerkersovereenkomst

T

Toestemming vragen voor gegevensverwerking is onderworpen aan voorwaarden (Check hier het richtsnoer van de WP29)

U

Uitvoeringswet AVG (UAVG), het voorstel voor de UAVG wordt op 15 mei 2018 als hamerstuk afgedaan 

V

Verwerkingsregister opstellen op basis van de in kaart gebracht gegevensverwerkingen

W

Wp29 (de afkorting van de Artikel 29-werkgroep waarin de verschillende nationale privacy toezichthouders van Europa zijn verenigd) krijgt onder de AVG een nieuwe naam: EDPB

X

X-boetebedrag, overtreding van de AVG kan door de Autoriteit Persoonsgegevens gesanctioneerd worden met hoge boetes

Y

Yes! U herkent de begrippen hierboven en uw organisatie is goed op weg om te voldoen aan de AVG.  Blijf pro-actief en evalueer regelmatig de privacy status van uw organisatie.

Z

Zoek contact met ons als u vragen heeft, we helpen graag verder. Graag attenderen we u op ons overzichtsartikel over de AVG.

U kunt ons goed bereiken onder:

M: mail@maakadvocaten.nl

T: 0202103138

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.