De AVG: terugblikken en vooruitkijken..

2018 was beslist ook het jaar van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MAAK Advocaten blikt terug op veel boeiende AVG trajecten waarin we organisaties wegwijs maakten over de nieuwe privacywet. Samen brachten we de gegevensstromen in kaart, bekeken we wie welke pet op had en stelden we samen de benodigde documenten op. Het thema privacy zal aan belang niet inboeten. Sterker, de wetgeving is dwingend van aard en het zal steeds belangrijker worden. Organisaties zullen vroeg of laat (streng) gecontroleerd worden op de naleving ervan. Ook de komst van de ePrivacy Verordening is aanstaande (focus: verwerking van persoonsgegevens voor elektronische communicatiediensten). Heeft uw organisatie in 2019 dan een goed verhaal?

CONTROLES EN OPKOMST EPRIVACY VERORDENING

Ook de maakindustrie is gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens en voor veel ondernemingen (groot of klein) zijn er nog behoorlijk wat meters te maken. Voor die ondernemer zijn wij er graag en doorlopen we graag met u een privacytraject. We leggen uw bedrijfsvoering naast de regels van de AVG (en de ePrivacy Verordening) en bepalen uw positie. Wanneer u daar prijs op stelt komen we eerst langs en voorzien we uw bedrijf van een presentatie zodat u weet waar u aan toe bent en kennis met ons maakt.

AVG PRIVACYTRAJECT: HET 10-STAPPENPLAN

Interesse in een privacytraject? Het MAAK privacytraject (samengevat) in 10 stappen:

  1. Bewustwording binnen uw organisatie
  2. Rechten van een persoon met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens in beeld brengen
  3. Gegevensstromen samen in kaart brengen binnen uw organisatie
  4. Gegevensstromen opnemen in een verwerkingsregister
  5. Bepalen wie welke pet op heeft wanneer gegevens worden verwerkt
  6. Bepalen welke risico’s er kleven aan een bepaalde gegevensverwerking
  7. Het maken van een vertaalslag tussen de eisen van de AVG en de praktijk
  8. Meldplicht datalekken: toelichting en juridische vertaalslag
  9. Verwerkersovereenkomsten en privacy statements opstellen
  10. Nazorg: onderhandelen over (verwerkers)overeenkomsten en up-to-date houden documenten

MAAK ADVOCATEN HELPT U GRAAG VERDER

Wenst u meer lezen over de AVG of worstelt u zo nu en dan met de begrippen uit de AVG? Lees dan graag ons AVG overzichtsartikel uit 2018. Hier komen de voornaamste begrippen voor en wordt wat dieper ingegaan op de regelgeving.

Vanzelfsprekend mag u ook contact met ons opnemen. Dat kunt u doen door te bellen met 020 210 31 38  of te mailen naar ons privacy team (bente.kruijswijk@maakadvocaten.nl of remko.roosjen@maakadvocaten.nl).