Ga naar de inhoud

Bezwaar tegen boete NVWA

Bezwaar boete NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de bevoegdheid om zelfstandig boetes op te leggen variërend van € 450 tot € 820.000. Tegen deze boetes is bezwaar mogelijk, en er zijn meerdere gevallen waarin boetes van de NVWA niet standhouden. Het bezwaar tegen een NVWA boete dient zorgvuldig te gebeuren en in dit artikel geeft onze advocaat aansprakelijkheidsrecht en productregelgeving Martin Krüger enkele belangrijke handreikingen daarvoor.

Bezwaarschrift bij de NVWA

Om bezwaar te maken tegen een boete die is opgelegd door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), kun je een formeel bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van het besluit worden verzonden. Als je het niet eens bent met het besluit, heb je het recht om in beroep te gaan volgens de specifieke procedures van de NVWA. Het bezwaarschrift moet essentiële informatie bevatten, zoals het onderwerp van het bezwaar en relevante details. Onze advocaat NVWA gaat in op de boete bij de NVWA, en het maken van bezwaar.

Gronden van bezwaar tegen boete NVWA

De gronden voor bezwaar tegen een boete van de NVWA kunnen verschillende redenen omvatten, zoals:

 1. Onjuistheid van de boete: Als je van mening bent dat de boete onterecht is opgelegd, bijvoorbeeld als er geen overtreding heeft plaatsgevonden.
 2. Procedurele fouten: Bezwaar kan worden gemaakt als er fouten zijn gemaakt in de procedure rondom de boete, zoals onjuiste handhaving of onvoldoende bewijs.
 3. Onredelijkheid van de boete: Als je vindt dat de hoogte van de boete niet in verhouding staat tot de overtreding.
 4. Verjaring: Als de boete buiten de wettelijke termijn is opgelegd.
 5. Persoonlijke omstandigheden: Bijvoorbeeld als er verzachtende omstandigheden zijn die de boete zouden moeten verminderen.

Het is essentieel om deze gronden duidelijk te formuleren en te onderbouwen bij het indienen van een bezwaar tegen een boete van de NVWA.

Wat is de deadline voor indienen van bezwaar bij de NVWA?

De deadline voor het indienen van bezwaar tegen een boete van de NVWA is binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Bezwaar boete NVWA

Wat is de procedure voor bezwaar tegen een boete van de NVWA?

De procedure voor het indienen van bezwaar tegen een boete van de NVWA omvat de volgende stappen:

 1. Ontvangst van een besluit: Je ontvangt een schriftelijk besluit van de NVWA waarin de boete wordt opgelegd.
 2. Indienen van bezwaar: Binnen 6 weken na de datum van het besluit dien je een bezwaarschrift in. Dit bezwaarschrift moet de redenen voor het bezwaar duidelijk en onderbouwd uiteenzetten.
 3. Reactie van de NVWA: Na ontvangst van het bezwaarschrift zal de NVWA reageren met een besluit op bezwaar. Dit besluit kan inhouden dat het bezwaar gegrond, gedeeltelijk gegrond, of ongegrond wordt verklaard.
 4. Mogelijkheid tot beroep: Indien je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, heb je de mogelijkheid om binnen 6 weken na de datum van dit besluit in beroep te gaan bij de rechter. De informatie over hoe je in beroep kunt gaan staat vermeld in het besluit op bezwaar.

Het is van belang om de termijnen en procedures nauwkeurig te volgen bij het indienen van bezwaar tegen een boete van de NVWA.

Wat zijn de mogelijke uitslagen van een bezwaar tegen een boete van de NVWA?

De mogelijke uitslagen van een bezwaar tegen een boete van de NVWA kunnen als volgt zijn:

 1. Gegrond verklaard: Als het bezwaar wordt geaccepteerd en als rechtmatig wordt beschouwd, kan het bezwaar gegrond worden verklaard.
 2. Gedeeltelijk gegrond verklaard: Het bezwaar kan ook gedeeltelijk worden erkend, waarbij slechts een deel van de bezwaren wordt toegekend.
 3. Ongegrond verklaard: Als de NVWA van mening is dat het bezwaar ongegrond is en de boete rechtmatig is opgelegd, wordt het bezwaar ongegrond verklaard.
 4. Niet-ontvankelijk verklaard: In het geval van te laat ingediend bezwaar of andere problemen met het bezwaarschrift, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard, wat betekent dat het niet inhoudelijk wordt behandeld.

Het is van belang om de reactie op het bezwaar zorgvuldig te bekijken en indien nodig verdere stappen te ondernemen, zoals in beroep gaan bij de rechter binnen 6 weken na de datum van het besluit.

Advocatenkantoor voor bezwaar tegen boetes bij de NVWA

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder wanneer u geconfronteerd wordt met een boete bij de NVWA. Wanneer u advies wilt inwinnen over uw juridische positie, of het traject bij de NVWA, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij productgerelateerde vraagstukken.

We hebben een sterk team van advocaten met kennis van uw sector en zaken bij de NVWA. Onze advocaat NVWA Martin Krüger geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat.

+31 (0)20 – 210 31 38

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.