Meteen naar de inhoud

Op 24 december 2020 hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bereikt. Het effect van deze overeenkomst zal aanzienlijk zijn voor marktpartijen die non-food consumentengoederen verkopen van de EU naar het Verenigd Koninkrijk of andersom. De Brexit is van grote invloed op de productregelgeving en conformiteit van producten.

Brexit en de conformiteit van producten

Inmiddels hebben verschillende partijen artikelen over de deal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd, waarbij de conclusie grotendeels is dat de handel voornamelijk wordt beïnvloed op het gebied van douaneformaliteiten, invoerrechten, het terugvorderen van BTW, enz. Op deze gebieden zullen de formaliteiten veranderen.  BREXIT en productregelgeving zijn ook op andere terreinen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zullen we hierna nog kort aanstippen.

Brexit – Non-food consumptiegoederen / gefabriceerde goederen

Naar menig van de experts van MAAK Advocaten heeft de deal echter juist grote gevolgen op het gebied van non-food consumptiegoederen / gefabriceerde goederen. De veranderde formaliteiten zijn naar onze mening namelijk alleen relevant als de goederen legaal op de Britse markt kunnen en mogen worden verkocht. Het product moet daarvoor voldoen aan de toepasselijke productwetgeving. Pas daarna zullen bijv. de douaneformaliteiten etc. relevant worden.

Brexit en productwetgeving

Het Verenigd Koninkrijk zal per 1 januari 2021 zijn eigen productwetgeving zal hebben en niet meer onder het ‘systeem’ van de EU CE-markering vallen. Dat heeft o.a. de volgende consequenties:

  • De partij die het product voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk of EU koopt wordt gekwalificeerd als importeur en deze partij heeft als importeur bepaalde verplichtingen;
  • Een product mag niet in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie op de markt worden gebracht, zonder een lokaal contactadres voor markttoezichtautoriteiten in de EU of Trading Standards in het Verenigd Koninkrijk;
  • Aan of op het product moet de relevante en vereiste informatie worden toegevoegd en de verpakking en het etiket moeten worden aangepast (waarbij het laatste niet direct per 1 januari 2021 is vereist);
  • Het Verenigd Koninkrijk stelt zijn eigen chemische wetgeving op (UK-REACH) en hanteert een eigen register voor cosmetica;
  • Daarnaast zullen specifieke regelingen gelden voor Noord-Ierland en veranderingen in het systeem van Notified Bodies / aangemelde instanties plaatsvinden.

Belangrijk hierbij is dat het Verenigd Koninkrijk de huidige situatie alleen tot eind 2020 erkent. Daarna zal de (juridische) situatie wijzigen. Verkopers mogen producten die reeds op de markt zijn gebracht wel met een CE-markering op de markt van het Verenigd Koninkrijk verkopen.

Het Verenigd Koninkrijk zal echter eigen productwetgeving hanteren, waarbij de Europese CE-markering zal worden vervangen door de UK CA. Onder de productwetgeving van het Verenigd Koninkrijk zullen daarom eigen en andere regels van toepassing zijn voor (het opstellen van) het technisch dossier, bewijs voor conformiteit van producten, essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, geharmoniseerde normen en conformiteitsverklaringen.

Advocaten gespecialiseerd in BREXIT en productregelgeving

Advocaten gespecialiseerd in BREXIT en productregelgeving helpen u graag verder met vragen over de invoer van producten, compliance en uw eventuele positie als importeur of exporteur. De experts van MAAK Advocaten adviseren daarom bij het verkopen naar het Verenigd Koninkrijk goed op te letten.

Contract sluiten na de BREXIT

Een contract sluiten na de BREXIT houdt in dat bepaalde zaken mogelijk anders moeten worden ingericht. Onze advocaten in Amsterdam adviseren de keten van (toe)leveranciers en afnemers en we kijken vooral of de contractuele afspraken met (toe)leveranciers en klanten ook Brexit-proof zijn. Hierbij is bijv. relevant dat het in- en verkopen van producten naar het Verenigd Koninkrijk of de EU geen im- of export binnen de EU is. Dat betekent bijv. dat moet worden gecontroleerd of de producten die van buiten de EU worden geïmporteerd aan de toepasselijke EU-productwetgeving voldoen. De autoriteiten doe toezien op de markt hebben reeds aangekondigd scherpe controleren aan de grens met het Verenigd Koninkrijk door te voeren. Indien producten naar het Verenigd Koninkrijk worden geëxporteerd moet worden nagegaan of aan de toepasselijke productwetgeving van het Verenigd Koninkrijk is voldaan, voordat de producten op de markt worden gebracht.

Advocaat BREXIT en CE-markering

Een advocaat BREXIT en CE-markering houdt zich bezig met de producteisen die gesteld worden aan een invoer en uitvoer. Wilt u advies inwinnen bij een advocaat productregelgeving, dan helpen we u graag verder. Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in productregelgeving (CE-markering). Onze BREXIT advocaat Martin Krüger of met een van onze andere advocaten in Amsterdam staat voor u klaar.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Martin Krüger | Advocaat BREXIT.

Martin Krüger

Martin Krüger

Martin Krüger is als advocaat / partner verbonden aan MAAK Advocaten. Martin focust zich op handelsrecht en productregelgeving (CE-markering). Voor bedrijven stelt Martin overeenkomsten op, adviseert hij over toepasselijke regelgeving en procedeert hij bij geschillen voor de civiele rechter.