Advocaat bij

Opstellen en opzeggen franchiseovereenkomst

De franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij de franchisegever het recht verleend aan de franchisenemer om een franchiseonderneming te exploiteren tegen een tussen partijen afgesproken vergoeding.  Een franchiseovereenkomst opstellen is een vak apart. In de franchiseovereenkomst regelt u de voornaamste verplichtingen van de franchisegever naar de franchisenemer en omgekeerd. Als advocaat komen we diverse soorten formules tegen en is er een uiteenlopend aantal zaken dat partijen met elkaar af kunnen spreken.

Opstellen franchiseovereenkomst: wat regelt u?

In de franchiseovereenkomst maken de franchisegever en franchisenemer afspraken over de belangrijkste uitgangspunten voor een samenwerking. De navolgende thema’s keren vaak terug in een franchiseovereenkomst:

 • een toelichting en omschrijving van de formule
 • afbakening van het contractsgebied
 • exclusiviteit binnen het contractsgebied
 • ondersteuning franchisegever, zoals opleiding, training, marketing promotiemateriaal etc.
 • verplichtingen franchisenemer, zoals periodieke betalingen, kwaliteitstandaard
 • looptijd franchiseovereenkomst (bepaalde, onbepaalde tijd)
 • mogelijkheden voor opzeggen franchiseovereenkomst
 • opzegtermijn franchiseovereenkomst
 • aanpassingsopties franchiseovereenkomst
 • mogelijkheden tot verlengen van de franchiseovereenkomst
 • huur- en koopopties van het bedrijfspand
 • intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten, auteursrechten etc.
 • wijze van geschillenbeslechting: toepasselijk recht, bevoegde rechter, arbitrage en/of mediation

Franchiseovereenkomst opzeggen

Bij het opzeggen van een franchiseovereenkomst wordt in de eerste plaats gekeken naar de contractuele afspraken. Wat heeft u in de franchiseovereenkomst afgesproken en welke termijnen en opzegformaliteiten moeten in acht worden genomen? Heeft u daarover niets geregeld, dan is het belangrijk vast te stellen of de franchiseovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan. Dit is van invloed op de opzegmogelijkheden en opzegtermijn van de franchiseovereenkomst. Laat u hierover door uw advocaat informeren.

Huurovereenkomst en franchiseovereenkomst

Naast de franchiseovereenkomst heeft u mogelijk een huurovereenkomst afgesloten voor uw bedrijf. Lopen deze parallel en wat gebeurt er wanneer de franchiseovereenkomst (abrupt) eindigt? Het is belangrijk dat u zich van bepaalde risico’s bewust bent en zich daarover goed laat informeren door uw advocaat.

Handboek franchiseovereenkomst

In veel gevallen bestaat er voor de franchiseformule een handboek die beschikbaar is via de franchisegever. Om de formule te bewaken zal de franchisegever de franchisenemer actief informeren over dit handboek.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen of opzeggen van een franchiseovereenkomsten. Ook kunnen we u begeleiden bij de contractsonderhandelingen. We hebben specialistische kennis op het gebied van het contractenrecht en voorzien u van een op uw situatie toegesneden advies. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.