Advocaat bij

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen

Geheimnhoudingsovereenkomst opstellen? Wat hoort daarin thuis? Onze advocaten contractenrecht stellen deze vaak op, specifiek op de wens en de behoefte van de onderneming. In een geheimhoudingsovereenkomst (of ‘NDA’) regelt u de voorwaarden waaronder partijen zich onthouden van het naar buiten brengen van vertrouwelijke informatie. Bij een overname kan een geheimhoudingsovereenkomst van groot belang zijn, omdat partijen gedurende het overnametraject inzicht verkrijgen in elkaars bedrijfsinformatie. Ook kan een geheimhoudingsovereenkomst van belang zijn bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, omdat u niet wilt dat de inhoud van een zakelijk geschil naar buiten komt. Dit kan uw onderneming namelijk schaden. Als advocaat stellen wij geheimhoudingsovereenkomsten op.

Boete geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst is in de regel weinig waard wanneer er geen sanctie staat bij het overtreden daarvan. Een boetebeding vormt een prikkel om de geheimhouding te respecteren. Wordt de geheimhoudingsovereenkomst toch overtreden, dan kan (wanneer het boetebeding goed is overeengekomen) direct en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, de boete worden opgeëist. Of de boete in volle omvang zal worden toegekend is uiteindelijk aan de civiele rechter die de mogelijkheid heeft een boete te matigen. Hoewel die matigingsbevoegdheid vaak is weggeschreven in overeenkomsten, zal dat niet verschillen. Een dergelijke uitsluiting is nietig en mist enige werking.

Ontbinden geheimhoudingsovereenkomst

Bij samenwerkingsovereenkomsten, zoals een agentuurovereenkomst, staat de geheimhoudingsovereenkomst vaak vermeld in overeenkomst. Wordt de geheimhoudingsovereenkomst overtreden, dan komt de onderliggende overeenkomst (zoals een agentuurovereenkomst) mogelijk voor ontbinding in aanmerking. Laat u door uw advocaat informeren wanneer een schending van de geheimhoudingsovereenkomst ontbinding tot gevolg kan hebben en hoe u deze ontbinding moet worden ingestoken.

geheimhoudingsovereenkomst afdwingen (in kort geding)

Bestaat er gegronde vrees dat uw contractspartij de overeenkomst (opnieuw) schendt, dan kan er bij de voorzieningenrechter in kort geding een vordering tot nakoming van de geheimhoudingsovereenkomst worden gevorderd. Heeft u geen boetebeding opgenomen, dan kan deze vordering tot nakoming worden versterkt met dwangsommen. De specialisten van MAAK Advocaten hebben veel ervaring met het opstarten van een kort geding.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen? Laat u goed informeren. MAAK Advocaten kan u begeleiden bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Het is belangrijk dat u een goed op maat gemaakt model heeft, die u herhaaldelijk kunt gebruiken bij nieuwe overeenkomsten. Bij een gerezen geschil kunnen onze procesadvocaten in een kort geding nakoming vorderen. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.