Advocaat bij

Opstellen koopovereenkomst

Als advocaat helpen wij ondernemers bij het sluiten van koopovereenkomsten. Als ondernemer heeft u belang bij een goed werkbaar model, die u herhaaldelijk kan gebruiken bij uw koopovereenkomsten. Als advocaat helpen wij bij het opstellen van koopovereenkomsten en het beoordelen daarvan. We controleren of de belangrijkste zaken erin vermeld staan en of uw belangen voldoende zijn gewaarborgd. We stellen koopovereenkomsten op in het Engels, Nederlands en Duits en denken met u mee wanneer u grensoverschrijdend zakendoet. In combinatie met een goede koopovereenkomsten stellen we voor u op maat gemaakte set algemene verkoopvoorwaarden op. De specialisten van MAAK Advocaten helpen u graag verder.

Koopovereenkomst: beperk het risico op een geschil

Een koopovereenkomst sluit u voornamelijk af wanneer u producten verkoopt (of inkoopt). In de koopovereenkomst zorgt u dat het product helder staat omschreven en waar het geschikt voor is. De meeste discussie bij een koopovereenkomst ontstaat in de regel wanneer partijen los van elkaar een andere uitleg geven aan de gemaakte afspraken. Deze discussie voorkomt u als zaken goed en volledig op papier staan. Laat u door uw advocaat informeren over de wijze waarop dit het beste in de koopovereenkomst kan worden opgenomen.

Koopovereenkomst vernietigen of ontbinden (door advocaat)

Voldoet de overeenkomst niet aan de gemaakte afspraken, dan biedt de Nederlandse wet mogelijkheden om de koopovereenkomst te vernietigen of te ontbinden. Heldere afspraken (en het nakomen daarvan) zal de risico’s hierop verminderen. Als verkoper heeft u er natuurlijk alle belang bij dat de koop naar tevredenheid wordt afgerond. Bent u het niet eens met een vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst dan kunnen we namens u als advocaat hiertegen opkomen. Vaak resulteert dit in een onderhandelingstraject, waarbij we u als adviseur terzijde kunnen staan. Eindigt het geschil in een procedure dan kunnen we namens u verweer voeren tegen de vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

MAAK Advocaten kan een koopovereenkomst voor u opstellen. Wanneer een geschil ontstaat over een koopovereenkomst, brengen we samen met u uw rechtspositie in beeld en adviseren we u over het traject. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.