Advocaat bij

Het opzeggen van een overeenkomst

Er kunnen zich tijdens een samenwerking of duurzame handelsrelatie momenten voordoen, waarin een samenwerking of voortzetting van de handelsrelatie niet langer gewenst is. Producten kunnen mogelijk voordeliger bij de concurrent worden ingekocht, de distributieketen wijzigt of levert niet genoeg op, de agentuurovereenkomst leidt niet tot het beoogde resultaat, of er ontstaat een verschil van inzicht over hoe de samenwerking eruit moet zien. Kortom, uiteenlopende redenen kunnen ten grondslag liggen aan de behoefte om een overeenkomst te beëindigen. Bij opzeggen overeenkomst advocaat mee laten kijken? Niet altijd nodig, maar vaak wel verstandig.

Opzegtermijn bij beëindigen overeenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer er een zakelijke overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd is deze doorgaans niet tussentijds opzegbaar. Vrijwel uitsluitend wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen of er een onbillijke situatie ontstaat, kan er – bij gebrek aan een contractuele voorziening – vroegtijdig worden opgezegd en hoeft de overeenkomst niet te worden uitgediend. Laat u hierover goed informeren door uw advocaat contractenrecht en zorg dat u zich bewust bent van uw contractuele mogelijkheden.

Opzegtermijn bij beëindigen overeenkomst voor onbepaalde tijd

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is in de regel opzegbaar. Alle omstandigheden van het geval zijn van invloed bij de hiervoor in acht te nemen termijnen. In bepaalde situaties moet er zelfs sprake zijn van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging.  Een legitiem belang belang bij voortzetting van de overeenkomst aan de kant van de opgezegde partij is op zichzelf niet voldoende voor het eisen van een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging. De contractsvrijheid van partijen speelt daarin een belangrijke rol.

Schadevergoeding bij opzegging overeenkomst

In zakelijke verhoudingen keert vaak de vraag terug in hoeverre de opzeggende partij schadeplichtig is. Vanzelfsprekend zal dit afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld het niet in acht nemen van een regelmatige opzegtermijn. In de rechtspraak hebben zich veel zaken afgespeeld en is er een richtsnoer voor wat betreft de termijn waartegen zogenoemde duurovereenkomsten kunnen worden opgezegd. Laat u voor een juist beëindigingstermijn bijstaan door uw advocaat.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij kunnen u van dienst zijn bij het opzeggen van overeenkomsten. We hebben daarnaast een sterke reputatie opgebouwd in civiele procedures waarin partijen verdeeld waren over de duur van de opzegtermijn en de rechtmatigheid daarvan. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.