Advocaat bij

Opstellen vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst wordt hoofdzakelijk een geschil beslecht. Partijen treffen hierin een regeling, zodat een procedure bij de rechter achterwege kan blijven of kan worden doorgehaald. Het moment waarop een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten is verschillend. Dit kan vóór een procedure plaatsvinden, maar zelfs na een zitting bij de rechter. Vaststellingsovereenkomst opstellen? Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijk document, waardoor u er verstandig aan doet deze op te laten stellen door een advocaat contractenrecht.

Vaststellingsovereenkomst: wat hoort hierin thuis?

In een vaststellingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld onder meer de navolgende zaken worden opgenomen:

  1. doorhalen van een procedure bij de rechter en de voorwaarden waaronder;
  2. het betalen van een schikkingsbedrag en de termijnen waarbinnen moet worden betaald;
  3. afspraken hoe partijen zich in de toekomst ten opzichte van elkaar gedragen;
  4. het verlenen van finale kwijting, waarbij partijen zich ertoe committeren over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben;
  5. het verlenen van wederzijdse medewerking onder de afspraken in de vaststellingsovereenkomst;
  6. een regeling over de verdeling van gemaakte kosten (wie betaalt wat?);
  7. een geheimhoudingsclausule, al dan niet versterkt met een boetebeding;
  8. afstand doen van het recht de vaststellingsovereenkomst te ontbinden, vernietigen, wijzigen ter opheffing van nadeel;
  9. toepasselijk recht en bevoegde rechter bij een geschil over de vaststellingsovereenkomst.

vaststellingsovereenkomst: waarom nodig?

Vaak ontstaat een geschil doordat partijen over en weer een andere uitleg hebben gegeven aan de uitvoering van de overeenkomst. Onduidelijkheid is een voedingsbodem voor geschillen. Door op een bepaald moment een nieuwe vaststellingsovereenkomst te sluiten, creëert u duidelijkheid en rechtszekerheid. Dat is veelal in het belang van beide partijen. De bereidheid van beide partijen daartoe, biedt de uitgelezen kans een goede vaststellingsovereenkomst op te laten stellen. Het is aan te bevelen dat u zich hierbij door een specialist laat bijstaan die u op kansen en risico’s wijst.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij hebben een sterke reputatie wanneer het gaat om het opstellen van vaststellingsovereenkomsten. We helpen u graag bij een onderhandelingstraject door u te wijzen op mogelijkheden en risico’s. Ook kunnen we voor u een vaststellingsovereenkomst opstellen of beoordelen. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.