Meteen naar de inhoud

Coronavirus

background-2

Het coronavirus heeft immense effecten op het (internationale) bedrijfsleven. In het internationale handelsverkeer heeft COVID-19 tot leveringsbeperkingen geleid. Overeenkomsten kunnen ontwricht zijn, waardoor partijen (tijdelijk) niet meer kunnen presteren. Onze advocaten hebben veel kennis en expertise opgebouwd en volgen de politieke en juridische ontwikkelingen op de voet. Het coronavirus diende zich aan als ‘onvoorziene omstandigheid’, maar zal bij toekomstige commerciële contracten niet meer snel als zodanig worden gekwalificeerd. Ons advocatenkantoor heeft een “Help Desk Coronavirus” onder leiding van advocaat / partner Remko Roosjen. Wij helpen u graag in deze tijd waarin gezocht wordt naar kansen en zekerheid. Wij maken een verschil in de operatie van uw organisatie en letten op de continuïteit, ambities en uitdagingen.

Blogs

Coronavirus en Contracten

Het coronavirus zal ook in 2021 een grote rol van betekenis hebben. De gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zijn natuurlijk al aan het oppervlakte, maar de verwachting is dat de echte economische gevolgen pas in beeld komen wanneer de overheidssubsidies stoppen. Dát het coronavirus plots daar was werd gezien als een ‘onvoorziene omstandigheid’. Een onvoorziene omstandigheid kan er juridisch toe dwingen dat schade die het gevolg is van het intreden van corona door contractspartijen evenredig moet worden verdeeld. Denk hierbij aan de horeca-sluitingen en alle uitdagingen waar de evenementenbranche mee kampt.  Wanneer bedrijven gehuurd zitten kunnen (alle omstandigheden van de betreffende situatie in aanmerking genomen) huurovereenkomsten ontwricht zijn en moet de verhuurder de huurder mogelijk tegemoet komen. Voor toekomstige overeenkomsten is het virus niet meer een ‘onvoorziene omstandigheid’ en is het van groot belang dat u nu een pandemie bepaling heeft in uw commerciële contracten. Laat u daarover goed adviseren.

Onze advocaten hebben al voor dat het virus in Nederland gelokaliseerd was, gewezen op de handelsrestricties met China en andere landen. Hoe moet vandaag de dag met handelsovereenkomsten worden omgesprongen door de komst van het virus? Kunnen deze (tijdelijk) worden ontbonden? Mogen deze contracten door corona worden opgezegd met een beroep op overmacht? Is het redelijk dat een overeenkomst wordt gewijzigd en moeten partijen daar altijd aan meewerken? Deze en vele andere vragen zijn afgelopen periode door onze Corona Helpdesk beantwoord voor cliënten. Ook vragen over medische hulpmiddelen en CE-markering bij onder meer mondmaskers en desinfectiestations zijn nog steeds actueel. Wilt u weten of uw commerciële overeenkomsten nog kloppen? Informeer dan eens bij onze advocaat contractenrecht. Wij helpen u graag bij al uw vragen over het Coronavirus en Contracten. We bekijken of uw contracten up-to-date zijn, of u hier iets mee moet, of dat wij op basis van het huidige contract onderhandelingen moeten voeren met uw contractspartij.

“Maak is een uitstekend kantoor
dat landelijk opereert. Zeker als
sparringpartner een kantoor dat
snel schakelt en meedenkt!” –
Robert Huisman (ABN AMRO)