Advocaat bij

Corporate litigation

Corporate Litigation

De procesadvocaten van MAAK voeren procedures in alle ondernemingsrechtelijke geschillen. Het vermijden van een zakelijk conflict wordt eerst onderzocht. Wanneer het belang van de zaak dit vraagt, zullen we ondernemingen en haar stakeholders bijstaan.

De advocaten van MAAK hebben een sterke reputatie opgebouwd in het ondernemingsrecht. We kennen de positie van de aandeelhouder, het bestuur en de raad van commissarissen. Wanneer hier een belangenverstrengeling optreedt en doelstellingen niet langer overeenkomen, kunnen we voor iedere partij een procedure opstarten voor de civiele rechter of de ondernemingskamer in Amsterdam.  Heeft een procedure spoed, dan bepalen we of we een kort geding opstarten bij de voorzieningenrechter, waarmee doorgaans binnen enkele weken een uitspraak in uw geschil kan worden gedaan.

Wanneer het van groot belang is dat uw verhaalspositie wordt verzekerd, kunnen we namens u conservatoir beslag verzoeken bij de voorzieningenrechter en dit beslag direct laten leggen. Hiermee voorkomt u dat vermogen wordt onttrokken of bewijsmateriaal wordt weggemaakt.

Ons team van advocaten procedeert over commerciële overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overnamegeschillen en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders.

In Nederland kunnen we u voor iedere rechtbank en voor ieder gerechtshof ondersteunen. De ondernemingskamer van Amsterdam ligt direct aan de andere kant van het water bij ons kantoor en we helpen u daar ook graag verder.

Corporate Litigation: onze diensten

MAAK Advocaten staat bekend als een gedreven team van specialisten met diepgaande kennis van het procesrecht.  Onze praktijkgroep ondernemingsrecht behandelt onder meer de volgende zaken:

 • de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
 • de zeggenschap en besluitvorming binnen de vennootschap
 • de gedwongen overdracht van aandelen
 • de uitstoot- en uittreedprocedures voor aandeelhouders
 • het uitkopen van aandeelhouders
 • de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen;
 • procedures over het overnemen van ondernemingen en het fuseren, splitsen, omzetten, ontbinden en vereffenen van rechtspersonen;
 • aansprakelijkheid van concerns voor dochterbedrijven
 • discussies rondom aandelenkoopovereenkomsten ( geschil over de uitleg van een overeenkomst, tekortschieten bij een overeenkomst en aansprakelijkheid)
 • enquêteprocedure voor de Ondernemingskamer te Amsterdam
 • het leggen van conservatoir beslag op aandelen en andere vermogensbestanddelen
 • het uitkopen van minderheidsaandeelhouders
 • discussies rondom statuten, concernverklaringen (403), concerngaranties, samenwerkingsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • discussies over managementrapportages
 • pandrechten op aandelen

Meer weten over corporate litigation?

De procesadvocaten van MAAK bieden full service op strategie. Wij werken in zaken waar doorgaans grote financiële belangen een rol spelen. Wij kennen de te voeren procedures in Nederland als geen ander. Naast de kennis van het ondernemingsrecht zijn we gespecialiseerd in het commercieel contractenrecht.

Ons team van ondernemingsrechtadvocaten is ten slotte ook sterk internationaal georiënteerd en we hebben een uitstekend netwerk waardoor we snel kunnen schakelen wanneer dat nodig is.

Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op

Zo kan MAAK u helpen

Wij hebben een sterke reputatie opgebouwd  bij het procederen over ondernemingsrechtelijke geschillen. Welke stakeholder u nu bent, wij kennen de belangen van een bestuurder, aandeelhouder en toezichthouder. Ook leveranciers en directeuren staan wij regelmatig bij bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken. We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.