Onze Diensten

Aansprakelijkheid | Contracten | Procedures | Productregelgeving | Internationaal

Wij helpen

Start-ups

Indien u een bedrijf begint dat een (industrieel) product op de markt wil brengen moeten veel juridische aspecten in acht worden genomen. Niet alleen de rechtsvorm van het bedrijf zelf is van belang, maar ook dat het (industrieel) product aan alle wet- en regelgeving voldoet. Het (Europese) recht omvat een groeiende hoeveelheid productregelgeving voor bepaalde productgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan machines, speelgoed, liften en elektronische apparaten. Dergelijke producten die op de Europese markt verschijnen moeten aan deze regelgeving voldoen. Op basis van deze regelgeving is voor veel producten een CE-markering verplicht. Een CE-markering geeft aan dat het product, onder andere, voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

In het kader van een eventuele aansprakelijkheid is het in acht nemen van de productregelgeving essentieel. We begeleiden regelmatig startups die een product op de Europese markt willen brengen. Hierbij helpen we bijvoorbeeld bij het vaststellen van de toepasselijke wet- en regelgeving en wettelijke vereisten, het in kaart brengen van aansprakelijkheden, het opstellen van een handleiding en het maken van  goede contractuele afspraken met leveranciers. Vaak zijn we voor jonge bedrijven ook strategische sparring partner.

Wij helpen

Producenten

Producenten hebben vaak behoefte aan gespecialiseerd advies. Dit kan gaan over bij toepasselijke wet- en regelgeving, specifieke afspraken met afnemers, aansprakelijkheid en Arbowet- en regelgeving. De advocaten van MAAK zijn al jaren gespecialiseerd in het bijstaan van producenten en andere partijen uit de maakindustrie.

Onze advocaten kunnen u adviseren en ondersteunen bij geschillen met een afnemer/distributeur of uw handelsagent, het verkrijgen van een CE-markering of, indien u aansprakelijk bent gesteld voor gebreken aan een van uw producten. Ook kunnen we u ondersteunen bij de consequenties van de verkoop van foutieve producten, waaronder het uiterste geval van een product recall. Regelmatig ondersteunen we bedrijven die worden geconfronteerd met een inspectie door een overheidsorgaan of een opgelegde sanctie.

Voor de technische aspecten van kwesties omtrent productveiligheid werken we nauw samen met externe partners.

Wij helpen

Importeurs

Een importeur van producten, die buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte zijn geproduceerd vraagt zich vaak af wat zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het product binnen de Europese Unie zijn. Kan ook de importeur voor een gebrekkig product aansprakelijk worden gehouden, terwijl hij het product alleen uit China heeft geïmporteerd? Heeft de importeur verplichtingen in het kader van de Europese productregelgeving, bijvoorbeeld het verkrijgen van een CE-markering? Hoe moet de situatie van een importeur worden beoordeeld, indien een inspectie door een overheidsorgaan plaatsvindt?

Onze advocaten adviseren importeurs over hun juridische positie en risico’s. MAAK Advocaten helpt importeurs tevens bij het maken van goede afspraken met leveranciers en producten van buiten de Europese Unie, zodat belangrijke aspecten niet worden vergeten. We ondersteunen importeurs ook bij het verkoopproces van de geïmporteerde producten en de relatie met de afnemers.

Wij helpen

Distributeurs

Een distributeur is gebaat bij een goede distributieovereenkomst met de leverancier. Kan een distributeur ook aansprakelijk worden gehouden voor een gebrekkig product en hoe beschermt u zich hiertegen? Wat zijn de consequenties als de leverancier tekortschiet en hoe maakt u deze risico’s beheersbaar? Heeft u al een passende set algemene voorwaarden die volledig up-to-date is? Hoe kan een distributierelatie worden beëindigd indien daarover niets is afgesproken? Welke termijnen dient de distributeur in acht te nemen?

Onze advocaten brengen de juridische positie en risico’s graag voor u in kaart. MAAK Advocaten helpt distributeurs bij het maken van goede afspraken met leveranciers en ondersteunt u bij het verkoopproces.

Wij helpen

Handelsagenten

Als handelsagent bemiddelt u bij de totstandkoming van overeenkomsten.  Hoe legt u uw afspraken goed vast? Hoe belangrijk is een goede agentuurovereenkomst? Hoe maakt u goede provisie-afspraken? Bent u zich bewust van de wettelijke bescherming die u geniet? Heeft u bij einde relatie recht op een goodwill-vergoeding? Zijn er nog andere vergoedingen waar u bij beëindiging voor in aanmerking komt?

Onze advocaten adviseren handelsagenten over hun juridische positie en risico’s. MAAK Advocaten helpt agenten bij het maken van goede afspraken met hun contractspartij, zodat risico’s en onzekerheden kunnen worden beperkt. Ontstaat er een geschil en komt u er niet uit met uw handelspartner, dan kunnen de advocaten van MAAK Advocaten u bijstaan in een procedure.

Wij helpen

Consumenten

Als consument kunt u geconfronteerd worden met een gebrekkig product of een verkeerd geleverde dienst. Mogelijk lijdt u als gevolg daarvan schade. Wat is uw positie en wie moet u eigenlijk aanspreken?

MAAK Advocaten adviseert u graag over de mogelijkheden. Samen met u bepalen we de strategie.

Wij helpen bij

Gerechtelijke procedures

MAAK Advocaten behartigt op aanvraag uw belangen in een procedure. Wij beschikken over jarenlange proceservaring en gaan met u in gesprek over de te voeren strategie. Afhankelijk van uw zaak starten we een procedure op of bereiden wij een verdediging voor. MAAK Advocaten brengt uw juridische positie in kaart en begeleidt u gedurende het hele traject.

Kort geding

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunnen wij ook een zogenoemde kort geding procedure opstarten bij de voorzieningenrechter. Anders dan de gangbare bodemprocedure is een kort geding een zelfstandige procedure, waarbij u op relatief korte termijn weet waar u aan toe bent. U kunt bij een kort geding denken aan de incasso van een geldvordering  (het zogenoemde incasso kort geding), nakoming vorderen van een afspraak of andere zaken waarbij een spoedeisende voorziening gewenst is. Ook kan een kort geding onderhandelingen bespoedigen. Onder meer leent een kort geding zich voor het opkomen tegen een onterechte beslaglegging op bijvoorbeeld uw bankrekening, woning of ander vermogen.

Heeft u een andere vraag?

De kans is aanwezig dat uw bedrijf of uw vraag niet zomaar in één van onze categorieën valt. Dat betekent uiteraard niet dat we u niet kunnen helpen met uw vraag.

De advocaten van MAAK beschikken over jarenlange ervaring in allerlei rechtsgebieden. De focus van onze expertise ligt weliswaar op het gebied van productregelgeving, aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht, maar ook op andere gebieden hebben onze advocaten ervaring. Mochten we bepaalde kennis niet in huis hebben, vallen we terug op ons uitgebreide netwerk van juridische specialisten, zowel in Nederland als in andere Europese landen.

Voor vragen kunt u ons bereiken op 06-13166874 of via e-mail aan mail@maakadvocaten.nl.