Meteen naar de inhoud

Distributieovereenkomst

Wanneer u op het punt staat een distributiecontract te gaan sluiten, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten contractenrecht. In een distributieovereenkomst staat doorgaans een vast aantal onderwerpen geregeld en we wijzen u graag op de contractuele kansen die een dergelijke overeenkomst voor u kan bieden. Een distributieovereenkomst wordt gesloten tussen de leverancier en de distributeur.

Exclusieve distributieovereenkomst

De exclusieve distributieovereenkomst en de niet-exclusieve distributieovereenkomst zijn beide mogelijk, afhankelijk van wat u af wenst te spreken. Een exclusieve distributieovereenkomst kan een bepaling bevatten dat de distributeur enkel in een bepaald contractsgebied de producten of diensten mag aanbieden. Omgekeerd kan ook een leverancier exclusief worden gebonden. Dat houdt in dat de leverancier geen andere partijen in een afgesproken contractsgebied zal benaderen voor het leveren en verkopen van producten of diensten. Hoe u de distributiecontract is aan u en we wijzen u graag over de contractuele opties. Vaak zal de positie die partijen al in de markt genieten een omstandigheid zijn waarom wel of niet voor een exclusieve distributieovereenkomst wordt gekozen. Het opstellen van een exclusiviteitsbeding kunt u bij uw advocaat neerleggen. Onze advocaten helpen u graag om de bepaling zo goed mogelijk voor u in te richten. Ook kijken we met u naar de mededingingsrechtelijke aspecten die hieraan kunnen kleven.

OPSTELLEN van een DISTRIBUTIEcontract

Onze advocaten hebben door de jaren heen vele tientallen distributieovereenkomsten opgesteld, beoordeeld en erover geprocedeerd. Dat doen wij al jaren voor de maakindustrie en we kennen de behoefte van zowel de distributeur als de leverancier. Wij streven ernaar het contract zo helder mogelijk in te richten en goed uit te leggen welke bepalingen welke consequenties hebben. Het opstellen van een distributieovereenkomst is maatwerk en u doet er goed aan zich hierin te laten bijstaan. Te vaak zien we distributieovereenkomsten die geïnspireerd zijn op meerdere bestaande distributiecontracten en daarom niet sluitend of consistent. Dat is zonde en creëert onnodige aansprakelijkheidsrisico’s. Onze advocaten zullen eerst met u het gesprek aangaan om te bepalen wat voor uw onderneming echt belangrijk is. Zo kunnen we ook de onderhandelingen strategischer voeren en de accenten op de juiste plaats leggen. U wordt gaande de onderhandelingen doorlopend geadviseerd en bijgestaan door ons. U kunt vertrouwen op gespecialiseerde advocaten met een uitmuntende kennis van het (internationale) contractenrecht.

Opzeggen van een distributiecontract

Niet iedere samenwerking verloopt goed. In bepaalde gevallen wordt niet goed gepresteerd door een partij en wilt u van uw handelspartner af. In de eerste plaats is het goed om voor het moment van het opzeggen van een distributieovereenkomst na te gaan welke contractuele afspraken hierover in de distributieovereenkomst zijn vastgelegd. Is er een opzegtermijn in acht te nemen? en is de distributieovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan. Bij een distributieovereenkomst van bepaalde tijd zal doorgaans de duur moeten worden gerespecteerd en is die (zonder opzegmogelijkheid) niet tussentijds opzegbaar. Een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd is in de regel opzegbaar. Wel moet er acht geslagen worden op de bestaande duur van de distributieovereenkomst en moet er altijd rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de handelspartner. Als er bijvoorbeeld grote investeringen zijn gedaan, kan het mogelijk zijn dat niet zomaar kan worden opgezegd en zelfs een zwaarwegende grond nodig is. Ook zijn situaties denkbaar dat een opzegging gepaard moet gaan met een lange(re) opzegtermijn en bijkomend een vergoeding van de schade. Dit luistert nauw en onze advocaten in Amsterdam zijn bekend met de actuele jurisprudentie op dit gebied (de distributieovereenkomst is – anders dan een agentuurovereenkomst en thans ook de franchiseovereenkomst) niet in de wet geregeld.

Advocaat gespecialiseerd in distributieovereenkomsten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van distributieovereenkomsten voor nationale en internationale samenwerkingen. We treden op voor fabrikanten en voor distributeurs. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure voor de civiele rechter, bijvoorbeeld omdat het concurrentiebeding is geschonden of de distributieovereenkomst onregelmatig is opgezegd, dan kunnen we uw belangen behartigen bij de rechter. Neem hiervoor contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in distributieovereenkomst, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht