Ga naar de inhoud

Een schuld innen

Bedrijven hebben over het algemeen goede betalingsgewoonten. Betalingen worden doorgaans binnen 47 dagen verricht. Ze onderhandelen vaak over betalingstermijnen en maken gebruik van incassobureaus om tijdige betaling te garanderen. Deze aanpak laat zien dat ze begrijpen hoe belangrijk het is om snel aan financiële verplichtingen te voldoen, een positieve relatie met crediteuren te onderhouden en de noodzaak van het innen van een schuld.

Het kan echter voorkomen dat debiteuren moeite hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. In dergelijke gevallen moeten schuldenaren communiceren met hun schuldeisers en onderhandelen over betalingstermijnen die haalbaar zijn voor beide partijen. Deze proactieve aanpak kan onnodige kosten en mogelijke juridische stappen helpen voorkomen.

Gerechtelijke stappen zijn een laatste redmiddel om schulden te innen. Schuldeisers hebben de mogelijkheid om juridische aanmaningen te doen en een gerechtelijke procedure tegen de schuldenaar te starten. Het is echter de moeite waard om op te merken dat gerechtelijke stappen moeten worden beschouwd als een laatste stap, omdat ze tijdrovend en kostbaar kunnen zijn voor beide betrokken partijen.

Regelgeving en juridische opties

Om te kunnen navigeren door de wet- en regelgeving en de juridische mogelijkheden voor incasso te onderzoeken, moeten crediteuren en debiteuren de rol van incassobureaus en deurwaarders in het proces begrijpen.

Incassobureaus zijn verantwoordelijk voor het innen van schulden namens schuldeisers, met behulp van niet-dwingende maatregelen zoals het versturen van betalingsverzoekbrieven. Aan de andere kant worden deurwaarders ingeschakeld wanneer een schuldenaar niet reageert op het bureau en zij hebben de wettelijke bevoegdheid om dwangmaatregelen te gebruiken, waarvoor meestal een gerechtelijk bevel nodig is.

Wat de juridische opties betreft, valt het incassoproces onder de wet. Schuldeisers en schuldenaren hebben de mogelijkheid om hulp te zoeken bij incasso-advocaten die begeleiding kunnen bieden bij de juridische aspecten van het proces. In gevallen waarin de financiële situatie van de schuldenaar nijpend is, kan een faillissementsprocedure worden gestart, die een kader biedt voor een ordelijke verdeling van het vermogen onder de schuldeisers.

Als gerechtelijke stappen nodig zijn, kan de schuldenaar voor de rechtbank worden gedaagd. Als de schuldenaar niet voldoet aan de uitspraak van de rechtbank, kan in laatste instantie beslag worden gelegd op zijn inkomen of goederen. Het is belangrijk om te weten dat alle gerechtelijke procedures moeten voldoen aan de voorschriften van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), die transparantie garandeert, onnodige kosten voorkomt en de rechten van de schuldenaar beschermt.

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen is het juridische proces van erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen uit andere landen. Als het gaat om incasso, kunt u, als u een vonnis hebt verkregen van een buitenlandse rechtbank, de erkenning en tenuitvoerlegging ervan vragen in het Nederlandse rechtssysteem.

Dit proces vereist meestal een gerechtelijk bevel en houdt in dat er beslag wordt gelegd op de bezittingen van de schuldenaar als deze zich niet houdt aan de uitspraak van de buitenlandse rechtbank. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders registers bij zoals het Beslagregister en het Gerechtsdeurwaardersregister, waardoor transparantie en controleerbaarheid bij de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen wordt gewaarborgd.

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen fungeren als laatste redmiddel in het incassoproces en kunnen leiden tot verdere gerechtelijke procedures als de schuldenaar niet reageert op de uitspraak van de rechtbank. De erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen kan gebaseerd zijn op wederkerigheidsregelingen of op de bepalingen van het Verdrag van New York.

Het is belangrijk op te merken dat de schuldenaar aansprakelijk kan worden gesteld voor incassokosten en rente, die worden berekend op basis van de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank plus ten minste 8 procentpunten. Als u een buitenlands vonnis ten uitvoer wilt leggen, is het raadzaam om een tussengerecht of een jurist die bekend is met het proces te raadplegen om een soepele en effectieve tenuitvoerlegging te garanderen.

Een schuld innen: incassoprocedures en deurwaarders

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders spelen een belangrijke rol bij het innen van uitstaande schulden van debiteuren.

Incassobureaus treden op als tussenpersonen en innen schulden namens schuldeisers door middel van methoden zoals het versturen van brieven met betalingsverzoeken. Ze mogen geen dwangmiddelen gebruiken om de schuldvordering af te dwingen. Als een schuldenaar echter niet reageert op het incassobureau, kunnen deurwaarders worden ingehuurd om verdere actie te ondernemen. Gerechtsdeurwaarders, die een wettelijke status hebben, kunnen dwangmaatregelen gebruiken, maar hebben daar meestal een gerechtelijk bevel voor nodig.

In het incassoproces zijn incassobureaus de eerste actie. Ze proberen een oplossing te vinden met de schuldenaar. Als dat niet lukt, treden gerechtsdeurwaarders in actie om de incasso af te dwingen en ervoor te zorgen dat de schuldeiser de verschuldigde betaling ontvangt.

Het Beslagregister en het Gerechtsdeurwaardersregister, bijgehouden door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), zorgen voor transparantie en verantwoording in het incassoproces. Deze registers bieden informatie en bescherming voor de rechten van schuldenaren en zorgen ervoor dat het incassoproces eerlijk en rechtmatig verloopt.

Incassoproces en insolventieprocedures

Na het begrijpen van de rol van incassobureaus en deurwaarders, is het belangrijk om het incassoproces en insolventieprocedures te verkennen.

In het incassoproces kan een gerechtelijk bevel nodig zijn wanneer een debiteur niet reageert op de brieven van het incassobureau waarin om betaling wordt gevraagd. Dit dwangbevel roept de debiteur op voor de rechtbank en zorgt ervoor dat hij de uitspraak van de rechter ontvangt. Als de debiteur nog steeds niet gehoorzaamt, kan de deurwaarder, met een wettelijke status, actie ondernemen. Als laatste redmiddel kan de deurwaarder beslag leggen op het inkomen of de goederen van de schuldenaar. De inbeslagname wordt uitgevoerd volgens het gerechtelijk bevel en kan leiden tot verdere acties in het incassoproces.

In geval van insolventie kan de schuldenaar het faillissement aanvragen of een schuldsaneringsplan aanvragen. Als de schuldenaar het faillissement aanvraagt, wordt een insolventieprocedure gestart. De activa van de schuldenaar worden geliquideerd en de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Als de schuldenaar daarentegen een schuldsaneringsplan aanvraagt, vinden er onderhandelingen plaats tussen de schuldenaar en de schuldeisers om een plan te ontwikkelen waarmee de schuldenaar de schulden over een langere periode kan afbetalen.

In zowel incasso- als insolventieprocedures speelt de ingebrekestelling een cruciale rol. Het dient als een formele kennisgeving aan de schuldenaar om hem te informeren over zijn betalingsverplichtingen en de gevolgen van niet-betaling. De ingebrekestelling is een belangrijke stap om gerechtelijke stappen te ondernemen en het incassoproces of de insolventieprocedure af te dwingen.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat het begrijpen van de fijne kneepjes van incasso cruciaal is voor het succesvol innen van betalingen. Onderhandelen over betalingstermijnen en de hulp inroepen van gespecialiseerde incassobureaus zijn veelgebruikte strategieën. Het is echter belangrijk op te merken dat schuld onderhandelingsmechanismen vaak niet effectief zijn. De regelgevende omgeving werkt volgens een civielrechtelijk systeem met gecodificeerde regels en verschillende rechtbanken behandelen vorderingen van verschillende bedragen. Rente voor betalingsachterstand wordt berekend op basis van de referentierentevoet van de Europese Centrale Bank plus ten minste 8 procentpunten en debiteuren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor incassokosten.

Neem contact op met ons incasso-advocatenkantoor

Onderzoek uw juridische mogelijkheden en neem contact op met ons deskundige en toegewijde team van ons incasso-advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht voor uw unieke behoeften. U kunt contact met ons opnemen via onze website, e-mail of telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers helpen u graag verder. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat voor incasso in Nederland
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw individuele juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .