Meteen naar de inhoud

Gebrekkig product

Wanneer een product in de handel wordt gebracht moet dat voldoen aan de essentiële milieu-, gezondheids- en veiligheidseisen. Een gebrekkig product kan op meerdere momenten worden ontdekt, bijvoorbeeld wanneer het gebrekkig product nog in de keten van de ‘supply chain’ verhandeld wordt. Meestal wordt dit dan opgelost door een zogeheten ‘stille recall’ en zal het gebrekkig product niet op de markt worden verhandeld.

Wie is aansprakelijk voor een gebrekkig product?

Wanneer er tussen een (toe)leverancier en de afnemer, zoals bijvoorbeeld een importeur/distributeur, een situatie ontstaat dat producten gebrekkig zijn, kan dat verschillende oorzaken hebben.

Bij een productiefout zal de fabrikant aansprakelijk zijn voor de schade, tenzij:

:a. hij het product niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. het product noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

Importeur mede aansprakelijk voor gebrekkig product?

De importeur heeft een bijzondere positie. Wanneer deze producten in het verkeer brengt binnen de EER wordt zijn verantwoordelijkheid gelijkgesteld met die van de eigenlijke fabrikant (bijvoorbeeld een producent uit China). Dit betekent dat hij binnen de keten ook aangesproken kan worden op de gebrekkigheid van een product. Overigens zal de distributeur (wanneer dat niet dezelfde partij is) of reseller ook op basis van het leverancierscontract de importeur kunnen aanspreken wanneer het product niet voldoet aan de overeengekomen eisen.

Wie moet bewijzen dat een product wel / niet gebrekkig was ten tijde van een koop?

In distributieovereenkomsten en leverancierscontracten worden in de regel vaak afspraken gemaakt wanneer het risico overgaat. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld door Incoterms. Meestal vindt er inspectie plaats wanneer de producten in een warehouse arriveren of wanneer deze worden ingeklaard.

Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken, omdat dit (zeker waar het over grote volumes gaat) kan uitmonden in enorme discussies.

Advocaat nodig bij een gebrekkig product?

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van zaken over een gebrekkig product. Wilt u advies inwinnen over een (potentieel) geschil of wilt u een overeenkomst ontbinden? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat