Meteen naar de inhoud

Hightech en electronics

Door ons te focussen op de maakindustrie – waaronder hightech – adviseert en begeleidt MAAK Advocaten technologiebedrijven en toeleveranciers op het gebied van productregelgeving, waaronder productveiligheid, CE-markering en de verdere juridische uitdagingen bij het productie- en distributieproces. We bekijken samen met het techbedrijf waar de risico’s liggen en zorgen dat we deze in goede contractuele afspraken of algemene voorwaarden vastleggen. Samen met innovatieve bedrijven delen we onze ervaringen en treden wij naast contractschrijver, ook als adviseur en sparring partner op.

Onze advocaten hebben kennis en expertise van de levende uitdagingen bij techbedrijven. Door onze focus op de maakindustrie, kennen we de behoefte van ontwikkelaars, leveranciers en afnemers. De Hightech en Electronics sector is een dynamische sector en de techniek loopt in de regel altijd voor op de regelgeving. MAAK Advocaten pioniert graag met deze maakbedrijven en biedt full service op de strategisch te maken keuzes.

PRODUCTREGELGEVING EN HIGHTECH

De toepasselijke productregelgeving / vraagstukken rondom CE-markering en productveiligheid is in de Hightech en Electronics sector van groot belang. Een gevaarlijk ontwerp of onjuist gebruik kan tot ernstige gevolgen en mogelijk tot aansprakelijkheid leiden. Niet alleen voor de werkgever bij ongelukken van werknemers, maar ook voor de fabrikant. Wanneer het machines betreft waarmee gewerkt wordt, zijn op grond van de Machinerichtlijn machinebouwers verplicht om machines zo te ontwerpen dat de machines veilig gebruikt kunnen worden. Afhankelijk van de aard van de machine kan er ook andere regelgeving van toepassing zijn die een CE-markering vereist (bijv. betreffende elektromagnetische comptabiliteit of laagspanning).

Voldoet de machinebouwer niet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen of wordt er geen of ten onrechte een CE-markering aangebracht, dan mag de machine in principe niet in het verkeer worden gebracht. Indien de fabrikant de machine desondanks gaat verhandelen, kan dat tot civiele aansprakelijkheid en bestuursrechtelijke (boete) of zelfs strafrechtelijke consequenties leiden.

MAAK Advocaten kent deze complexe Europese en nationale regels en maakt u graag wegwijs hierin. Ook beschikken wij over een groot netwerk dat u verder kan helpen bij technische en compliance vraagstukken. Denk hierbij ook aan octrooiaanvragen of specialistische kennis over het intellectuele eigendom.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over de op een machine toepasselijke wet- en regelgeving of over vraagstukken rondom CE-markering, dan helpt onze advocaat productveiligheid en regelgeving Martin Krüger u graag verder. Samen met u wordt in beeld gebracht aan welke wet- en regelgeving uw machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen en met de bijbehorende documentatie in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie of een discussie met een concurrent over het al dan niet voldoen van een machine is ontstaan, kunnen wij u ook daarbij helpen.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN

Goede commerciële overeenkomsten en verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook binnen de Hightech industrie van belang. Welke producten gaan er voor een opdrachtgever geproduceerd worden, welke leveringsafspraken gaat u als fabrikant aan? met welke machines werkt u en zorgt u ervoor dat aansprakelijkheid wordt voorkomen wanneer een productieproces stagneert..

HIGHTECH ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring in het opstellen en beoordelen van commerciële overeenkomsten in de maakindustrie.  Als u een commerciële overeenkomst wilt sluiten of juist wilt opzeggen of ontbinden, dan staat onze Hightech advocaat Jacco Bruinsma u graag ter zijde.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Helaas is niet iedere klant tevreden met de geleverd product of oplage. Discussies – zeker waar de belangen groot zijn – leiden regelmatig tot een civiele procedure over aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst, omdat een product niet tijdig op de markt kan worden gebracht. MAAK Advocaten heeft veel ervaring in dergelijke kwesties en begrijpt de belangen van beide partijen daardoor als geen ander.

BEDRIJFSOVERNAMES, FUSIES EN OF JOINT VENTURES

Techbedrijven kunnen soms heel hard als paddenstoelen uit de grond schieten. De bedrijven die succesvol zijn, groeien vaak snel en hard en dat betekent ook dat er vaak binnen een relatieve interesse is om het bedrijf te kopen (al dan niet door een concurrerende onderneming). Bij overnames of fusies kan ook het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst (“SPA”) geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang zijn.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de industrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

INTERNATIONALE KWESTIE?

Nederlandse techbedrijven maken voornamelijk klantspecifieke producten. Deze machines worden over de hele wereld geëxporteerd en komen naast de Hightech sector vaak ook terecht in andere sectoren zoals, Food & Agri, Medisch en Olie- en gaswinning.  Zeker met buurland Duitsland zijn al jarenlang diverse samenwerkingsverbanden gesloten tussen techbedrijven en toeleveranciers.

MAAK Advocaten heeft meerdere advocaten in dienst die zeer goed tot native Duits spreken en kan daardoor overeenkomsten of correspondentie in het Duits met uw Duitse handelspartner eenvoudig lezen en beoordelen.