Meteen naar de inhoud

Hoe incasseer je een onbetaalde factuur?

In Nederland kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen voor achterstallige facturen. Volgens het verbintenissenrecht kunnen schuldeisers gerechtelijke stappen ondernemen om onbetaalde schulden te innen. Dit proces omvat het eisen van betaling door middel van een ingebrekestelling, indien nodig gevolgd door een gerechtelijke procedure. Het zorgt ervoor dat contractuele verplichtingen en financiële schikkingen worden afgedwongen.

In het bedrijfsleven is het beheren van achterstallige facturen een ongelukkige realiteit. Voor crediteuren die op zoek zijn naar effectieve oplossingen is het van cruciaal belang om de juridische aspecten van deze kwestie te begrijpen.

In dit artikel gaan we dieper in op het juridisch advies van onze experts, die nauwkeurige en gezaghebbende begeleiding bieden bij het omgaan met de complexiteit van het beheren van achterstallige facturen.

Van het begrijpen van je rechten als schuldeiser tot het onderzoeken van juridische stappen en het werken met incassobureaus, we zullen je voorzien van onschatbare inzichten om je te helpen bij het innen van uitstaande vorderingen en het voorkomen van toekomstige voorvallen.

Dus of je nu een eigenaar van een klein bedrijf bent of een doorgewinterde professional, lees verder om de praktische stappen te ontdekken die je kunt nemen om achterstallige facturen aan te pakken en de financiële stabiliteit van je bedrijf te waarborgen.

Inzicht in je rechten als crediteur

Als crediteur is het van essentieel belang om een goed begrip te hebben van je rechten om achterstallige facturen effectief aan te pakken. Door uw rechten te begrijpen, kunt u de juiste acties ondernemen om de openstaande vorderingen die u verschuldigd bent, te innen.

Een van de belangrijkste rechten die u als schuldeiser hebt, is het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de schuldenaar. Dit betekent dat als een debiteur zijn achterstallige facturen niet betaalt, u het wettelijke recht hebt om hem voor de rechter te dagen voor een vonnis in uw voordeel.

Naast het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen, heeft u ook het recht om rente in rekening te brengen op achterstallige facturen. Dit staat bekend als wettelijke rente en is bedoeld om je te compenseren voor het geldverlies als gevolg van de betalingsachterstand. Het specifieke tarief van de wettelijke rente kan variëren afhankelijk van het rechtsgebied, dus het is belangrijk om je op de hoogte te stellen van de toepasselijke wetgeving in jouw rechtsgebied.

Bovendien heb je als schuldeiser het recht om incassobureaus of advocaten in te schakelen om de uitstaande schulden namens jou te innen. Deze professionals hebben de expertise en de middelen om debiteuren te vervolgen en te onderhandelen over betalingsregelingen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat een extern bureau dat u inschakelt, voldoet aan de relevante regelgeving en ethisch handelt om uw reputatie te beschermen.

Belangrijke juridische termen

Om de juridische aspecten van het beheren van achterstallige facturen effectief te beheren, is het cruciaal om vertrouwd te raken met belangrijke juridische termen. Als je deze termen begrijpt, kun je niet alleen beter communiceren met juridische professionals, maar kun je ook weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot je incassostrategieën.

Hier zijn drie belangrijke juridische termen om te weten:

 • Verjaring: dit is de termijn waarbinnen een schuldeiser wettelijk een rechtszaak kan aanspannen om een schuld te innen. Dit verschilt van rechtsgebied tot rechtsgebied en kan variëren van enkele jaren tot tientallen jaren. Het is van vitaal belang om de verjaringstermijn te kennen, omdat het ondernemen van juridische stappen na het verstrijken van de verjaringstermijn ertoe kan leiden dat uw vordering wordt afgewezen.
 • Vonnis: een vonnis is de beslissing van een rechtbank over een rechtszaak. Het bevestigt het bestaan en het bedrag van de schuld en geeft de schuldeiser het recht om de schuld op verschillende manieren te innen, zoals loonbeslag of beslag op bankrekeningen.
 • Faillissement: een faillissement is een juridisch proces waarbij een individu of bedrijf verklaart niet in staat te zijn om zijn schulden terug te betalen. Het kan belangrijke gevolgen hebben voor schuldeisers, omdat het kan leiden tot kwijtschelding van de schuld of herstructurering van de terugbetalingsvoorwaarden.

Te nemen stappen wanneer een factuur achterstallig wordt

Wanneer een factuur achterstallig is, is het noodzakelijk om snel en resoluut actie te ondernemen om tijdige betaling te garanderen. Het negeren van de situatie of het uitstellen van actie kan ernstige gevolgen hebben, zoals financiële druk en schade aan je zakelijke relaties.

Volg deze stappen om achterstallige facturen effectief te beheren:

 • Communicatie: neem contact op met de debiteur zodra de factuur achterstallig wordt. Stuur een beleefde herinnering met duidelijke vermelding van het verschuldigde bedrag, de vervaldatum en eventuele kosten voor te late betaling of rente. Vraag om onmiddellijke betaling en stel een tijdschema op voor een oplossing.
 • Follow-up: als de debiteur niet reageert of niet betaalt, neem dan contact op via verschillende kanalen, zoals telefoongesprekken, e-mails of brieven. Documenteer alle communicatiepogingen voor toekomstig gebruik.
 • Onderhandelen: als de schuldenaar beweert financiële problemen te hebben, overweeg dan te onderhandelen over een betalingsplan dat voor beide partijen werkt. Wees standvastig, maar ook bereid om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden.
 • Juridische stappen: als alle pogingen om de betaling te innen mislukken, overleg dan met een advocaat om de juridische mogelijkheden te onderzoeken. Dit kan inhouden dat er een formele aanmaning wordt verstuurd, een gerechtelijke procedure wordt gestart of de hulp van een incassobureau wordt ingeroepen.

Onderhandelen over betalingsplannen met debiteuren

Om achterstallige facturen effectief te beheren, is het belangrijk om productief te onderhandelen met debiteuren over een betalingsregeling. Onderhandelen over betalingsplannen stelt beide partijen in staat om tot een wederzijds voordelige overeenkomst te komen die kan helpen om de uitstaande schuld op een gestructureerde en beheersbare manier op te lossen.

Hier zijn drie belangrijke punten om te overwegen bij het onderhandelen over betalingsregelingen met debiteuren:

 • Open communicatie: een open en eerlijke communicatie met de debiteur is cruciaal. Neem direct contact op en bespreek de achterstallige betaling op een professionele en begripvolle manier. Door actief te luisteren naar hun zorgen en mogelijke oplossingen aan te reiken, kunt u een omgeving creëren die bevorderlijk is voor onderhandelingen.
 • Flexibele voorwaarden: sta open voor het vinden van een compromis dat voor beide partijen werkt. Overweeg om flexibele betalingsvoorwaarden aan te bieden, zoals het verlengen van de betalingstermijn of het toestaan van betalingen in termijnen. Dit kan de financiële last voor de debiteur verlichten en er tegelijkertijd voor zorgen dat u het uitstaande bedrag over een redelijke periode ontvangt.
 • Schriftelijke overeenkomst: zodra er een betalingsregeling is overeengekomen, is het essentieel om de voorwaarden vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst moet een overzicht geven van het betalingsschema, het totaal verschuldigde bedrag, eventuele rente of boetes en de gevolgen bij niet-naleving. Een schriftelijke overeenkomst beschermt beide partijen en biedt een referentiepunt bij eventuele toekomstige geschillen.

Juridische stappen om achterstallige facturen te innen

Juridische stappen kunnen een effectief middel zijn om achterstallige facturen te innen en ervoor te zorgen dat openstaande schulden worden betaald. Als alle pogingen om betalingsproblemen op te lossen via onderhandelingen en betalingsplannen zijn mislukt, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Eén optie is om een formele aanmaning te sturen, waarin de details van de schuld en de gevolgen van wanbetaling worden uiteengezet. Deze brief dient als laatste waarschuwing aan de debiteur dat er gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen als er niet snel wordt betaald.

Als de debiteur niet reageert of weigert te betalen, is de volgende stap het aanspannen van een rechtszaak. Het is belangrijk om alle relevante documentatie te verzamelen, zoals facturen, contracten en communicatieverslagen, om de vordering te ondersteunen. De rechtszaak bestaat uit het presenteren van de zaak en het leveren van bewijs om de geldigheid van de schuld aan te tonen.

Als de rechtbank de schuldeiser in het gelijk stelt, kunnen verschillende executiemaatregelen worden genomen om de schuld te innen. Deze kunnen bestaan uit loonbeslag, inbeslagname van activa of het bevriezen van de bankrekeningen van de schuldenaar. Het is van cruciaal belang om een jurist te raadplegen om de meest geschikte handelwijze te bepalen en ervoor te zorgen dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Juridische stappen moeten worden beschouwd als een laatste redmiddel, omdat ze tijdrovend en duur kunnen zijn. Ze kunnen echter ook een noodzakelijk middel zijn om achterstallige facturen te innen en de financiële belangen van de schuldeiser te beschermen.

Werken met een incassobureau

Samenwerken met een incassobureau kan een strategische aanpak zijn om achterstallige facturen te innen en te zorgen voor tijdige betaling. Door de invordering uit te besteden aan professionals kunnen bedrijven zich richten op hun kernactiviteiten terwijl experts het invorderingsproces afhandelen. Hier zijn drie voordelen van het werken met een incassobureau:

 • Expertise: incassobureaus zijn gespecialiseerd in het innen van onbetaalde schulden en hebben uitgebreide kennis van de wettelijke procedures en voorschriften die hierbij komen kijken. Ze beschikken over de vaardigheden en ervaring om complexe situaties te navigeren en effectieve strategieën toe te passen om betaling af te dwingen.
 • Verhoogde succespercentages: incassobureaus hebben de middelen om debiteuren op te sporen en hun betalingscapaciteit te beoordelen. Ze maken gebruik van verschillende communicatiekanalen, zoals telefoongesprekken, brieven en e-mails, om debiteuren te bereiken en te onderhandelen over betalingsregelingen. Hun doorzettingsvermogen en expertise vergroten de kans op een succesvolle incasso aanzienlijk.
 • Behoud van klantrelaties: het terugvorderen van achterstallige betalingen kan de relatie met klanten onder druk zetten. Door een incassobureau in te schakelen, kunnen bedrijven een professionele afstand bewaren en toch werken aan het oplossen van de openstaande schuld. Deze aanpak helpt waardevolle klantrelaties te behouden en voorkomt potentiële conflicten die kunnen ontstaan bij directe incasso-inspanningen.

  Werken met een incassobureau kan het incassoproces stroomlijnen, de slagingskans verbeteren en zakelijke relaties beschermen. Het is echter cruciaal om een gerenommeerd bureau met een bewezen staat van dienst te kiezen om effectieve resultaten te garanderen.

Voorkomen van achterstallige facturen

Een effectieve manier om achterstallige facturen in de toekomst te voorkomen is door proactief te factureren.
Proactief factureren houdt in dat er efficiënte systemen en processen worden opgezet om ervoor te zorgen dat facturen tijdig en nauwkeurig worden verzonden. Met een proactieve aanpak kunnen bedrijven het risico op late betalingen verkleinen en hun cashflow verbeteren.

Om te beginnen is het cruciaal om duidelijke betalingsvoorwaarden op te stellen en deze vooraf aan je klanten te communiceren. Dit omvat het specificeren van de vervaldatum, de geaccepteerde betalingsmethoden en eventuele boetes voor te late betalingen. Het schriftelijk vastleggen van deze informatie, bijvoorbeeld in een contract of een document met algemene voorwaarden, kan misverstanden en geschillen in de toekomst helpen voorkomen.

Verder moeten bedrijven overwegen om geautomatiseerde factureringssystemen te implementeren. Automatisering kan het facturatieproces stroomlijnen, waardoor de kans op menselijke fouten en vertragingen afneemt. Met geautomatiseerde systemen kunnen facturen snel worden aangemaakt en verstuurd, zodat klanten ze op tijd ontvangen.

Het regelmatig controleren en afstemmen van debiteuren is een andere belangrijke stap in het voorkomen van toekomstige achterstallige facturen. Dit houdt in dat je uitstaande betalingen controleert, klanten opvolgt over achterstallige facturen en eventuele discrepanties of problemen direct aanpakt.

Tot slot kan het onderhouden van een sterke relatie met klanten ook bijdragen aan het voorkomen van achterstallige facturen. Door open communicatielijnen te onderhouden en eventuele zorgen of problemen direct aan te pakken, kunnen bedrijven vertrouwen opbouwen en tijdige betalingen stimuleren.

Conclusie

Kortom, het beheer van achterstallige facturen vereist een duidelijk inzicht in je rechten als crediteur en in belangrijke juridische termen. Door snel actie te ondernemen wanneer een factuur achterstallig is, zoals het onderhandelen over betalingsregelingen met debiteuren of het ondernemen van juridische stappen, kan het uitstaande bedrag worden teruggevorderd.

Daarnaast kan het inschakelen van een incassobureau een effectieve oplossing zijn. Door preventieve maatregelen te nemen, kunnen bedrijven het aantal achterstallige facturen in de toekomst verminderen.

Neem contact op met onze incasso-advocaten

Als je vragen hebt of juridische hulp nodig hebt met betrekking tot achterstallige facturen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons deskundige en toegewijde team van ons Amsterdamse advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht voor uw unieke behoeften. U kunt contact met ons opnemen via onze website, per e-mail of per telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers helpen je graag verder. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw specifieke juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .