Ga naar de inhoud

Hoe vraag je faillissement aan?

Als ondernemer is het raadzaam om je bewust te zijn van de cultuurverschillen in Nederland en te bedenken dat de wetgeving van de verschillende landen op veel punten verschilt. Bij meningsverschillen in grensoverschrijdende transacties en met contractuele partners is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Een voorbeeld van deze cruciale verschillen is de procedure voor het aanvragen van insolventie in Nederland. Als een bedrijf te laat insolventie aanvraagt, kan het volgens de Duitse wet zelfs vervolgd worden voor zogenaamde “Insolvenzverschleppung”. De Nederlandse wet kent echter geen strafbaar feit voor het vertragen van insolventie.

De Nederlandse insolventiewetgeving kan ook aanzienlijk verschillen. De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam kunnen u helpen bij het aanvragen van insolventie voor een bedrijf of samen met u bekijken of we een vordering voor u kunnen innen als uw zakenpartner insolventie aanvraagt.

Insolventierecht

Als een debiteur de aan u verschuldigde bedragen niet terugbetaalt, kan het mogelijk zijn om het faillissement van de debiteur aan te vragen. Zo’n faillissementsaanvraag is soms een snelle en relatief goedkope manier om de openstaande schuld te innen of een betalingsregeling overeen te komen. Insolventie heeft verstrekkende gevolgen voor de schuldenaar. De schuldenaar verliest de beschikkingsmacht over zijn vermogen. Daarnaast wordt een curator ingeschakeld om het vermogen van de schuldenaar om te zetten in geld en de bijbehorende opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Een insolventieprocedure kan een effectief incassomiddel zijn, vooral voor schuldenaars die niet willen betalen.

De vereisten voor het aanvragen van insolventie zijn vaak verschillend in Nederland.

Enerzijds moet er natuurlijk een vordering zijn. De faillissementswet vereist geen grote som geld. Ook is het niet nodig dat de vordering opeisbaar is. Bovendien is de pluraliteit van schuldeisers een belangrijke vereiste. De insolventieaanvrager moet bewijzen dat meerdere vorderingen niet zijn voldaan, bijvoorbeeld dat er ook een openstaand bedrag is bij de belastingdienst. Ook andere schuldeisers kunnen worden genoemd.
MAAK Advocaten kan samen met u nagaan of er andere schuldeisers zijn en hoe contact kan worden gelegd. Er kan ook sprake zijn van een situatie waarin de betreffende debiteur zijn betalingen heeft gestaakt. Als de vordering niet wordt betaald, zal dit snel worden geaccepteerd, maar moet dit eerst worden gecontroleerd.

Kosten faillissementsprocedure

Om een faillissement aan te vragen, betaal je gerechtskosten en juridische kosten op honorariumbasis.

Duur van een insolventieprocedure

Een insolventieprocedure kan erg snel gaan. Vaak sta je binnen 2 weken voor de rechter en kan er binnen dezelfde periode een uitspraak worden gedaan. Daarna is er nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Buitenlandse curatoren bij MAAK goed geadviseerd

Ook buitenlandse curatoren nemen regelmatig contact op met de gespecialiseerde advocaten met vragen over het Nederlandse insolventierecht. Als een buitenlandse onderneming faillissement aanvraagt en een Nederlandse onderneming heeft nog geld tegoed van deze partij, dan adviseren de advocaten van MAAK Advocaten u over alle belangrijke vragen met betrekking tot het innen van uw vordering. Er wordt een procedure gestart en samen met de curator wordt ervoor gezorgd dat de Nederlandse rechter de zaak in behandeling neemt. MAAK Advocaten treedt dan op als Nederlandse partner van de buitenlandse curator en voert de procedure in Nederland.

Nederlandse advocaat gespecialiseerd in insolventierecht

Heeft u vragen over Nederlands insolventierecht, het aanvragen van insolventie, of heeft u specifiek juridisch advies nodig over insolventie naar Nederlands recht? Onze ervaren gespecialiseerde Nederlandse advocaten helpen je graag verder.

Kantoor:  +31 (0)20 – 210 31 38

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en incasso advocaat geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder incassoprocedures, voor alle rechtbanken in Nederland, arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .