Incasso vordering

MAAK Advocaten handelt vorderingen af en neemt het voortouw bij de incasso. Ondervindt u problemen bij het innen van een geldvordering (bijvoorbeeld factuur), dan kan MAAK Advocaten direct actie voor u ondernemen. Als het belang van de zaak dat vergt, legt MAAK Advocaten conservatoir beslag op het vermogen van de andere partij. MAAK procedeert bij iedere overheidsrechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad. De misgelopen contractuele of wettelijke (handels)rente, eventuele kosten voor een beslaglegging en een conforme incassovergoeding zullen onderdeel van de claim vormen. Bij een positief oordeel van de rechter zullen we in nauw contact met een deurwaarder uw claim trachten te verhalen op de wederpartij.

Ervaring

 • opstellen sommatiebrief, vorderen incassokosten en contractuele/wettelijke (handels) rente
 • leggen van conservatoir beslag op bezittingen van een debiteur, waarmee mogelijk wordt voorkomen dat een debiteur bezittingen wegmaakt voorafgaand of tijdens een juridische procedure
 • leggen van bewijsbeslag, waarmee belangrijke informatie voorafgaand of tijdens de procedure kan worden veiliggesteld
 • voeren van procedures over het niet (goed) nakomen of beëindigen van diverse soorten handelsovereenkomsten, zoals koop | distributie | franchise | agentuur en diensten
 • voeren van kort geding procedures om nakoming van een contractuele prestatie af te dwingen, een onrechtmatige situatie te beëindigen of beslag op te heffen.

Diensten

 • vrijblijvend eerste gesprek
 • sommatiebrief opstellen
 • (conservatoir) beslag leggen
 • voeren van een civiele procedure
 • voeren van een (spoedeisende) kort geding procedure
 • voeren van onderhandelingen

Lees meer over het kort geding:

Spoed bij uw vordering? De kort geding advocaat bespreekt 5 punten waar de rechter op let.

Vordering instellen?

Neem hier contact op

Incasso vordering ingebrekestelling
 • sommatiebrief
 • stuiting & verjaring
 • incassomaatregelen
 • incassoprocedure
 • incasso kort geding
 • incassokosten
 • wettelijke rente
 • beslag leggen
 • faillissement aanvragen