Jacco Bruinsma

T: (0)202103138
E: JACCO.BRUINSMA@MAAKADVOCATEN.NL

Jacco Bruinsma houdt zich als advocaat bij MAAK Advocaten bezig met het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Een belangrijke deel van zijn werk ziet op het strategisch adviseren bij commerciële samenwerkingen tussen maakbedrijven. U kunt hierbij denken aan het als advocaat opstellen van inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaardenhet opzetten van een distributielijn, importcontracten, agentuurovereenkomsten, maar ook een deel productveiligheid en productregelgeving (CE-markering, Machinerichtlijnproductaansprakelijkheid).  Ingegeven door zijn studie informaticarecht heeft Jacco ook een bijzondere interesse in de ontwikkelingen rondom software (eigendom en koop van software), softwarelicentieovereenkomsten  (overdracht van rechten op software) en databankbescherming (open source software).

Jacco is ook actief bij het juridisch neerzetten van (startende) ondernemingen, zoals een risicoanalyse op de voornaamste contracten van bedrijven en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden (zoals algemene verkoopvoorwaarden en inkoopvoorwaarden). Daarnaast begeleidt Jacco spelers uit de industrie bij compliance vraagstukken en het analyseren van zakelijke geschillen – dit voordat deze uitmonden in een civiele procedure. Jacco procedeert ook over deze civielrechtelijke onderwerpen en behandelt Jacco zaken in kort geding, hoger beroep en reguliere bodemzaken bij alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven.

Na een start van zijn carrière binnen de advocatuur, heeft Jacco in 2014 de kans aangegrepen om bij de Koninklijke Metaalunie ondernemers binnen de maakindustrie te adviseren in uiteenlopende civielrechtelijke kwesties. Binnen deze functie heeft Jacco de nodige expertise opgedaan ter zake aansprakelijkheden, productveiligheid en de positie van maakbedrijven bij faillissementen van derden. Daarnaast is Jacco sinds 2016 lid van de werkgroep Insolventie van VNO-NCW|MKB-Nederland. In deze werkgroep werkt Jacco mee aan het neerzetten van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van nieuwe (concept)wetgeving.

In 2018 heeft Jacco de specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Mede hierdoor is Jacco in staat om ook in complexe zaken de juiste vragen te stellen en de rechtspositie snel en scherp te analyseren. Zo kan snel een praktische en heldere oplossing worden bereikt of de juiste stap worden gezet voor een succesvol vervolg.

OPLEIDINGEN

  • Grotius Onderneming en Aansprakelijkheid, postdoctorale opleiding (2017-2018)
  • Rijksuniversiteit Groningen, Master Nederlands recht, specialisaties privaatrecht, bedrijfsrecht en informaticarecht (2012)

TALEN

Nederlands en Engels

CONTACT

Mocht u eventuele vragen hebben, dan helpt Jacco u graag verder onder het volgende nummer: (0) 20 210 31 38 of per e-mail onder: jacco.bruinsma@maakadvocaten.nl