Meteen naar de inhoud

Juridisch advies over ESG

Juridisch advies over ESG

ESG (Environmental, Social & Governance) wint aan belang in de maakindustrie. Wat zijn de ESG-risico’s en welke rol spelen duurzaamheid en regelgeving? Ons advocatenkantoor in Amsterdam ontvangt van de maakindustrie in toenemende mate vragen over compliance en de manier waaraan beleid, maar ook commerciële contracten, moeten voldoen onder de ESG. In dit artikel zullen we kort ingaan op het thema ESG, en zal onze advocaat contractenrecht aangeven waarom het inwinnen van juridisch advies over ESG belangrijk is voor uw maakbedrijf.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social, en Governance. Dit zijn drie cruciale pijlers waarmee bedrijven rekening moeten houden. Environmental betreft milieu-impact, Social gaat over sociale verantwoordelijkheid, en Governance over goed bestuur. Simpel gezegd, ESG is duurzaam ondernemerschap waarbij beleid wordt opgesteld dat rekening houdt met alle betrokken stakeholders, zoals werknemers, de maatschappij en de impact op het klimaat. Dit beleid moet worden opgenomen in het bestuursverslag en zal (al dan niet op termijn) worden gecontroleerd.

Waarom is juridisch advies over ESG belangrijk?

Steeds meer investeerders en consumenten kijken naar ESG-criteria. Bedrijven die hoog scoren op ESG-gebied hebben vaak een betere reputatie en trekken meer investeringen aan. Bovendien vermindert een focus op ESG-risico’s, zoals milieuvervuiling of slechte arbeidsomstandigheden, juridische en financiële risico’s. Ons advocatenkantoor helpt u graag verder wanneer u juridisch advies over ESG zoekt.

Welke ESG-risico’s zijn er in de maakindustrie?

 1. Milieurisico’s: Verontreiniging, afvalbeheer en klimaatverandering zijn grote zorgen. Bedrijven moeten maatregelen nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
 2. Sociale risico’s: Arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van werknemers zijn cruciaal. Misstanden kunnen leiden tot juridische problemen en reputatieschade.
 3. Bestuursrisico’s: Transparantie, ethisch gedrag en naleving van regelgeving zijn essentieel. Goed bestuur vermindert het risico op fraude en corruptie.

Wat zijn de juridische implicaties van ESG?

 1. Regelgeving en naleving: Overheden stellen steeds strengere eisen aan bedrijven op het gebied van ESG. Niet-naleving kan leiden tot boetes en juridische procedures.
 2. Contractuele verplichtingen: ESG-criteria worden steeds vaker opgenomen in contracten. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze aan deze verplichtingen voldoen om juridische geschillen te voorkomen.
 3. Aansprakelijkheid: Bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het milieu of schendingen van mensenrechten. Dit kan leiden tot hoge kosten en reputatieschade.

ESG-team bij MAAK Advocaten

MAAK Advocaten beschikt over een team van ESG-specialisten dat ondersteuning biedt bij alle vraagstukken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen. Juridisch advies over ESG is voor maakbedrijven belangrijk. Ons ESG-team helpt u bij:

 • Adviseren en rapporteren over juridische ontwikkelingen
 • Opstellen en formuleren van duurzaamheidsbeleid (o.a. aan de hand van SDG-doelstellingen) en duurzame besluitvorming
 • inrichten van commerciële contracten met ESG-bepalingen
 • Impact assessment / ESG-legal scan
 • Audits (flex, arbeidsomstandigheden, WAS, veiligheid, governance, etc.)
 • Inrichting van een juist werknemersklimaat (groene arbeidsvoorwaarden, WAS-analyse)
 • Adviseren over duurzame governance, inhoud van het bestuursverslag en aansprakelijkheid verslaglegging
 • Adviseren over omgaan met data, IT en cybersecurity
 • ESG due diligence
 • Compliance check met ESG-gerelateerde regelgeving (denk naast de CSRD en CSDDD aan de AVG, Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, Corporate Governance Code, etc.)
 • Seminars / inhouse cursussen

Wat zijn de voordelen van ESG voor bedrijven?

 1. Betere reputatie: Bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, genieten vaak een betere reputatie bij consumenten en investeerders.
 2. Toegang tot kapitaal: Duurzame bedrijven hebben vaak betere toegang tot kapitaal, omdat investeerders steeds meer waarde hechten aan ESG-criteria.
 3. Risicobeheer: Door aandacht te besteden aan ESG-risico’s, kunnen bedrijven potentiële juridische en financiële problemen voorkomen.

Wat is de juridische betekenis van ESG?

 1. Wettelijke verplichtingen: In veel landen zijn er specifieke wetten en voorschriften die bedrijven verplichten om ESG-criteria te integreren in hun bedrijfsvoering. Dit kan variëren van milieuwetgeving tot arbeidsrecht.
 2. Juridische geschillen: ESG-kwesties kunnen leiden tot juridische geschillen, zoals claims voor milieuschade of arbeidsrechtelijke conflicten. Bedrijven moeten zich bewust zijn van de juridische risico’s en proactieve maatregelen nemen om deze te minimaliseren.
 3. Duurzaamheidsrapportage: Veel bedrijven zijn wettelijk verplicht om verslag uit te brengen over hun ESG-prestaties. Deze rapportages moeten nauwkeurig en transparant zijn, omdat onjuiste informatie kan leiden tot juridische consequenties.

Conclusie

ESG is niet langer een keuze, maar een noodzaak. U doet er daarom goed aan juridisch advies over ESG in te winnen en voor te sorteren op alle ontwikkelingen die eraan komen. Bedrijven in de maakindustrie moeten proactief zijn in het aanpakken van ESG-risico’s. Dit is niet alleen goed voor het milieu en de samenleving, maar ook voor het bedrijf zelf. Een sterke focus op ESG kan juridische problemen voorkomen, de reputatie verbeteren en de toegang tot kapitaal vergemakkelijken. MAAK Advocaten staat klaar om u te helpen bij elke stap van dit proces.

Advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in ESG

Ons gespecialiseerde advocatenkantoor helpt u graag verder wanneer u juridisch advies over ESG zoekt. Wanneer u advies wilt inwinnen over een contractrechtelijke vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Wij zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken. We hebben een sterk team van advocaten met als specialisatie contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we u het beste kunnen ondersteunen. Bent u op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam u mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Uw belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze specialist contractenrecht in Amsterdam en ontdek uw mogelijkheden.

+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .