Larissa Flügge

Jurist internationaal recht

Larissa is uw aanspreekpartner voor Duits-Nederlandse aangelegenheden. Door haar tweetaligheid kan zij optimaal adviseren in beide talen en de culturele verschillen overbruggen en uitleggen. Dit draagt vaker bij aan een betere oplossing.

Ze voltooide haar juridische examen in Duitsland en geniet een uitstekende kennis van het Duitse verbintenissenrecht, expertise in grensoverschrijdende kwesties binnen de Europese Unie en het Europese mededingingsrecht. Aanvullend op haar Duitse opleiding doorloopt Larissa een masterprogramma aan de Universiteit van Amsterdam.

Naast haar moedertaal (Duits) spreekt Larissa Nederlands en Engels en ze heeft een goede basiskennis van de Franse taal.

Expert internationaal recht

Slagvaardig