Meteen naar de inhoud

Management­overeenkomst

Een managementovereenkomst wordt gesloten tussen de bestuurder (manager, directeur) en de werkmaatschappij (dat is doorgaans de BV en NV waarin de activiteiten worden uitgevoerd). De managementovereenkomst wordt gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht en onze advocaten ondernemingsrecht stellen deze regelmatig op als een structuur wordt geschapen voor het nieuwe bedrijfscluster.

Opstellen van een managementovereenkomst

Bij het opstellen van een managementovereenkomst houden we rekening met uiteenlopende zaken. Hoe zit het met aansprakelijkheid en de verplichtingen die tegenover de werkmaatschappij bestaan. een sterke component bij de managementovereenkomst zijn ook de fiscale zaken. Onze advocaten ondernemingsrecht werken hiervoor altijd samen met de huisaccountant van ondernemingen, of met onze eigen zakelijke relaties. Belangrijk is dat de managementovereenkomst eerst gesloten wordt, voordat er feitelijk al uitvoering wordt gegeven aan de (beoogde) afspraken.

Opzeggen van een Managementcontract

Het opzeggen van een managementovereenkomst kan natuurlijk wanneer alle partijen het daarmee eens zijn (wederzijds goedvinden). Het is zeer aan te bevelen dat er ook een beding over de opzegging van een managementcontract in de overeenkomst zelf staat. Dit beding moet zo duidelijk mogelijk worden ingestoken, zodat er op een later moment geen discussie over de uitleg van de contractuele bepaling kan plaatsvinden.

Waar sowieso aandacht aan moet worden geschonken is of bij het opzeggen van het managementcontract de persoon waar het om gaat ook statutair directeur / bestuurder is. Wanneer dit zo is, zal ook op vennootschapsrechtelijk niveau actie moeten worden ondernomen. En kan deze niet langer daar aanblijven.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN managementoVEREENKOMSTEN

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het opstellen van managementovereenkomsten voor ondernemingen. We treden daarnaast op voor aandeelhouders, bestuurders en directeuren. Wilt u advies inwinnen over een managementovereenkomst, dan kan gaan over het opstellen ervan of een potentieel geschil, neem dan contact op met Remko Roosjen, advocaat gespecialiseerd in managementovereenkomsten, of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht