Meteen naar de inhoud

Metaalindustrie

MAAK Advocaten focust op de maakindustrie en adviseert en begeleidt de metaalindustrie op het gebied van productregelgeving, productveiligheid en commerciële samenwerkingen. De industrie is een grote sector in Nederland. De sector omvat circa 64.000 bedrijven en ongeveer 9% van alle werknemersbanen. De metaalindustrie is van oudsher een van de belangrijkste deelsectoren in de industrie. Met de internationale handel en ontwikkelingen die deze industrie doormaakt, is het een dynamische industrie.

Door de coronacrisis verkeert de metaalindustrie in zwaar weer. De groei die ook bij de metaalindustrie nog volop aan de gang was (ook internationaal) stagneert. Ook de export zakt terug, hoe is nu uw transport en logistiek geregeld met leveranciers en afnemers? Over het coronavirus en contracten schreven we eerder. Andere vragen worden ook steeds actueler: Hoe bescherm ik mijn eigendommen die elders gestald staan?  Kan ik mijn distributieovereenkomst opzeggen of laten wijzigen?  Hoe verzeker ik mijn verhaalspositie (bijvoorbeeld door een conservatoir beslag)? Wij helpen u graag verder met deze zaken als uw advocaat contractenrecht.

Neem contact met ons op

METAALBEWERKING EN DE POSITIE VAN DE FABRIKANT

Binnen de metaalindustrie vallen constructiebedrijven, bedrijven gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling en bedrijven actief in algemene metaalbewerking

MAAK Advocaten weet dat in de metaalindustrie niet alleen de commerciële belangen voorop staan. Product- en machineveiligheid (ook op de werkvloer) en kennis van productregelgeving zoals de Machinerichtlijn en het Warenwetbesluit zijn onmisbaar.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN PRODUCTREGELGEVING

Wanneer u vragen heeft over toepasselijke regelgeving, zoals CE-markering, Europese richtlijnen, of geharmoniseerde normen helpt onze advocaat productregelgeving Martin Krüger u graag verder. We brengen voor u in kaart aan welke wet- en regelgeving uw geproduceerde zaken of machines moeten voldoen, zodat deze in lijn met de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in het verkeer kunnen worden gebracht. Wanneer u ondersteuning zoekt bij gesprekken met een toezichthoudende instantie, kunnen we u ook daarbij helpen. Verder beschikken we over een groot netwerk dat u verder kan helpen bij technische en compliance vraagstukken.

BEDRIJFSOVERNAMES, FUSIES EN OF JOINT VENTURES IN DE METAALINDUSTRIE

Binnen de metaalindustrie zijn ook bedrijfsovernames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen actueel. Denk aan het familiebedrijf dat wordt overgenomen, een medewerker die het bedrijft overneemt, of een samenwerking tussen twee ondernemingen bij innovatieve projecten. Bij overnames is bijvoorbeeld het opstellen van een overnameovereenkomst (“SPA”) een geheimhoudingsverklaring (“NDA”), een intentieovereenkomst (“LoI”) of het voeren van onderhandelingen van belang.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN ONDERNEMINGSRECHT

Wanneer u ondernemingsrechtelijke vragen heeft binnen de metaalindustrie, kunt u contact opnemen met onze advocaat ondernemingsrecht.

COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN IN DE INDUSTRIE

Commerciële overeenkomsten vormen het hart van een samenwerking. Denkt u hierbij aan het sluiten van een koopovereenkomstdistributieovereenkomst of leveranciersovereenkomst. Wanneer het productieproces is afgerond en het distributieproces aanvangt, is het ook zaak dat algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op orde zijn en dat uw sales team weet op welke wijze algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op uw overeenkomsten. Omgekeerd wilt u mogelijk de algemene voorwaarden van uw contractspartij terzijde gesteld zien.

ADVOCAAT GESPECIALISEERD IN CONTRACTENRECHT

MAAK Advocaten heeft veel ervaring met commerciële overeenkomsten en algemene voorwaarden binnen de maakindustrie. Nationaal en internationaal. Wilt u een commerciële overeenkomst sluiten of juist opzeggen of ontbinden, onze advocaat contractenrecht Remko Roosjen helpt u hierin graag verder.

HANDELSGESCHIL IN DE INDUSTRIE EN EEN CIVIELE PROCEDURE

Soms werpt een samenwerking tussen een leverancier en afnemer niet (langer) haar vruchten af: tussen partijen kan – ondanks de goede intenties – discussie ontstaan over de manier waarop een zakelijke overeenkomst is bedoeld.  Discussies die we vaker zien ontaarden in een groter geschil houden veelal verband met een niet-tijdige levering, een gebrekkige levering of een uitgestelde levering. Binnen de industrie komen we ook zaken tegen die verband houden met aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals gederfde winst (wanneer ergens een kink in de kabel ontstaat).

Een ander voorbeeld is dat een commerciële overeenkomst niet goed wordt nagekomen, wat (al dan niet in rechte) moet worden beoordeeld. Verder kan er ook bij het opzeggen van een langdurige handelsrelatie (de zogeheten duurovereenkomst) discussie ontstaan over de grond, opzegtermijn en hoogte van een schadevergoeding.

LEVERING ONDERDELEN EN HALFFABRIKATEN

Na levering van onderdelen, halffabrikaten of machines wordt het product doorgaans met een ander product (of de grond) verbonden of vermengd met soortgelijke producten. Machines en apparatuur kunnen ook uit (operational)lease worden gegeven. Het risico bestaat dat uw bedrijf dan de eigendom verliest van het geleverde product, ongeacht uw contractuele afspraken met die andere partij. MAAK Advocaten adviseert u omtrent deze risico’s en indien mogelijk sluiten wij deze risico’s voor uw bedrijf uit.

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

De metaalindustrie ziet zich dagelijks geconfronteerd met uitdagingen op de werkvloer zoals geluid, machineveiligheid, inrichting arbeidsplaats en gevaarlijke stoffen. Op een maakbedrijf rust als werkgever een verregaande zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van werknemers. Deze zorgplicht geldt in beginsel ook voor de ZZP’ers die al dan niet worden ingeschakeld. Mocht zich een ongeval voordoen, dan dient een werkgever aan te tonen dat alle verplichtingen zijn nagekomen.