Ga naar de inhoud

Nieuwe uniforme procesregeling voor een kort geding

Wat is de nieuwe nationale procesregeling voor een kort geding?

Het rechtssysteem zal ingrijpend veranderen met de invoering van de nieuwe procesregeling kort gedingen, die op 1 januari 2024 van kracht wordt. Deze nieuwe regeling markeert een consolidatie van de bestaande landelijke procesregelingen voor korte procedures bij de rechtbank voor handels-/familiezaken en de kantonrechter.

Belangrijkste wijzigingen in de nieuwe verordening

Vereenvoudigen van juridische documenten

Een van de opmerkelijke wijzigingen is de vereenvoudiging van de categorisering van documenten. De nieuwe procesverordening introduceert twee categorieën: processtukken en berichten. Met name bewijsstukken (producties) worden expliciet opgenomen onder processtukken volgens artikel 1.2 (definities).

Indiening en timing van processtukken

Processtukken waarop een partij zich wil beroepen, moeten in één exemplaar worden ingediend, tenzij de griffier anders bepaalt (artikel 3.12). Het tijdstip van indiening is ook cruciaal:

  • Een kopie van de betekende dagvaarding met bijbehorende bewijsstukken moet zo snel mogelijk worden ingediend, maar uiterlijk drie werkdagen voor de mondelinge behandeling (artikel 5.3).
  • Andere processtukken moeten onmiddellijk worden ingediend, met een 24-uursregel (artikel 3.18).

Afschaffing pro forma verdaging

De verordening schaft ook de pro forma verdaging af, die traditioneel wordt gebruikt om de rechtbank op de hoogte te houden van schikkingsonderhandelingen. Deze functie blijft echter materieel intact, zoals blijkt uit artikel 10.10.

Gevolgen voor juridische beroepsbeoefenaren en justitiabelen

Stroomlijnen van gerechtelijke procedures

Verwacht wordt dat deze uniforme verordening de procedures bij de rechtbanken zal stroomlijnen, met name ten gunste van beoefenaars van juridische beroepen en partijen die betrokken zijn bij kortgedingprocedures. De vereenvoudiging van document categorieën en duidelijke richtlijnen over indieningstermijnen zullen de efficiëntie waarschijnlijk vergroten.

Reactie van de juridische gemeenschap

De reactie van de juridische gemeenschap, waaronder gerechtsfunctionarissen, advocaten en justitiabelen, zal bepalend zijn voor de effectiviteit van deze veranderingen.

FAQS

V1: Wat is het belangrijkste doel van de nieuwe procesverordening?

A1: De regeling heeft tot doel de procedureregels voor korte procedures te uniformeren en te vereenvoudigen, wat de efficiëntie en duidelijkheid ten goede komt.

V2: Wat betekent de nieuwe regeling voor het indienen van processtukken?

A2: De verordening introduceert een vereenvoudigde categorisering van documenten en geeft duidelijke richtlijnen voor de indiening ervan, inclusief termijnen.

V3: Blijft de pro forma verdaging beschikbaar onder de nieuwe verordening?

A3: Hoewel de pro forma verdaging formeel wordt afgeschaft, blijft de materiële functie ervan beschikbaar zoals beschreven in artikel 10.10.

Neem contact op met ons Amsterdamse advocatenkantoor

Als je vragen hebt of juridische bijstand nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons deskundige en toegewijde team van ons advocatenkantoor. Onze advocaten zijn toegewijd aan het leveren van uitzonderlijke juridische diensten en persoonlijke aandacht voor uw unieke behoeften. U kunt contact met ons opnemen via onze website, per e-mail of per telefoon. Onze vriendelijke en professionele medewerkers helpen je graag verder. We kijken uit naar de mogelijkheid om u te helpen door de complexiteit van het juridische landschap te navigeren en de best mogelijke resultaten voor uw zaak te bereiken.

Contactpersoon: Remko Roosjen | advocaat
Kantoornummer: +31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl

De inhoud van deze juridische blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies of als vervanging van professioneel juridisch advies. Hoewel we ernaar streven om de nauwkeurigheid en actualiteit van de gepresenteerde informatie te waarborgen, kunnen we de volledigheid of toepasbaarheid ervan op uw specifieke omstandigheden niet garanderen. We raden u aan om een gekwalificeerde advocaat te raadplegen voor advies over uw individuele juridische zaken. De inhoud van deze blog kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates zonder voorafgaande kennisgeving, en we wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten of weglatingen in de verstrekte informatie.

Remko Roosjen

Remko Roosjen