Meteen naar de inhoud

De observator onder de WHOA

De observator onder de WHOA

De WHOA is sinds 1 januari 2021 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de WHOA zijn er twee nieuwe insolventiefunctionarissen geïntroduceerd: de herstructureringsdeskundige en de observator onder de WHOA. De wijze waarop de herstructureringsdeskundige wordt aangewezen en zijn of haar rol in het WHOA-traject zijn uitgebreid aan de orde gekomen in de eerdere blog “De herstructureringsdeskundige onder de WHOA”. In deze blog zal de tweede insolventiefunctionaris onder de WHOA centraal staan: de observator. 

De aanstelling van de observator

De aanstelling van de observator onder de WHOA geschiedt ambtshalve door de rechtbank of op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige. Dit verzoek bij de rechtbank kan niet worden ingediend door de schuldeisers en aandeelhouders. Voorwaarde voor de toewijzing van het verzoek tot aanstelling van een observator is dat de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij failliet zal raken. De aanstelling van de observator door de rechtbank kan geschieden na ontvangst van een homologatieverzoek. Mocht er sprake zijn van een situatie waarin niet alle klassen hebben ingestemd met het definitieve akkoord dan is sprake van een cross-class cram down. Ingeval er nog geen herstructureringsdeskundige is benoemd, is de rechtbank verplicht om een observator aan te stellen. Daarnaast kan de aanstelling van de observator door de rechtbank kan ook geschieden door middel van een voorziening. 

De rol van de observator onder de WHOA

De rol van de observator onder de WHOA ziet op het toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord en daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Hierbij kan worden gedacht aan het toezicht door de observator op de informatievoorziening aan alle betrokkenen. Zodra duidelijk wordt dat het de schuldenaar niet gaat lukken om een akkoord tot stand te brengen of dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers door zijn toedoen worden geschaad, moet de observator de rechtbank daarvan op de hoogte stellen.

De rol van de observator verschilt daarmee wezenlijk van de rol van de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige dient namelijk het akkoord voor te bereiden het proces in gang te zetten dat kan leiden tot homologatie van het akkoord door de rechter. De taak van de observator is echter beperkt tot het houden van toezicht op de totstandkoming van het akkoord.

Gelijktijdige aanstelling van de observator met de herstructureringsdeskundige?

Volgens de WHOA is gelijktijdige aanstelling van de observator met de herstructureringsdeskundige niet mogelijk. Deze gelijktijdige aanstelling is immers niet nodig wanneer de rechtbank al een onafhankelijke deskundige heeft aangewezen die optreedt namens de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Indien de rechtbank besluit om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, dan zal de aanstelling van de eerdere observator eindigen.

Advocaat gespecialiseerd in de WHOA

MAAK Advocaten heeft een team van ervaren advocaten die uw onderneming bij een schuldeisersakkoord of aanstelling van een observator kunnen bijstaan. Onze advocaten helpen u graag bij de totstandbrenging van een akkoord, de beoordeling hiervan en adviseren u graag over uw mogelijkheden met betrekking tot de aanstelling van een observator.

Telefoon: +31 (0) 20 210 31 38
E-Mail: mail@maakadvocaten.nl

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .