Meteen naar de inhoud

Onrechtmatige daad jegens concurrenten bij schending AVG?

Begin februari heeft de rechtbank zich in kort geding uitgelaten over een geschil over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vraag die voorlag is of de normen van de Wet oneerlijke handelspraktijken en/of de AVG mede tot bescherming van de belangen van concurrenten? Twee bedrijven die actief zijn op de markt van alarmeringsoplossingen voor ouderen en hulpbehoevenden, zijn van mening dat er jegens hen een onrechtmatige daad wordt gepleegd door een derde die zich niet zou houden aan de regels van de AVG (en daarnaast ook niet aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken). Onze procesadvocaat Remko Roosjen en jurist privacyrecht Inge Hajema bespreken deze interessante zaak.

Geschil over het Gebruik gratis software door een concurrent

Het gaat om de bedrijven Leading Care Technologies B.V. (LCT) en Lifewatcher B.V. (gezamenlijk: LCT c.s.) die concurrerende leveranciers zijn voor GPS-horloges die gebruikers in staat stelt om in geval van nood snel en eenvoudig in contact te treden met andere personen en aan hen een locatie door te geven. Beide partijen maken gebruik van een softwareplatform van partijen die zijn gevestigd in de Europese Unie en betalen voor deze dienstverlening. LCT c.s. stellen een kort geding in tegen Avium Wearables. Avium houdt zich ook bezig met verkoop en distributie van GPS-horloges, maar maakt daarbij gebruik van een softwareplatform van een partij gevestigd in China, die gebruik maakt van een server in Oostenrijk. De software die Avium gebruikt is vrij beschikbaar in de Europese markt via onlinestores van Apple en Google. 

Volgens LCT c.s. misleidde Avium haar klanten door op haar website onjuiste en onvolledige informatie te verstrekken over het gebruik van de GPS-horloges waardoor er sprake is van oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast verweet zij Avium dat haar klanten in haar privacyverklaring onjuist en niet volledig worden geïnformeerd en daarmee in strijd handelt met de AVG. LCT c.s. stelt een vordering in op grond van artikel 6:162 BW. Volgens LCT c.s. wordt er niet alleen onrechtmatig gehandeld jegens de klanten maar ook jegens LCT c.s., omdat door deze gedragingen van Avium de concurrentie wordt verstoord en LCT c.s. schade lijdt, bestaande uit misgelopen omzet en gederfde winst.

Kan een concurrent een beroep op de AVG doen?

De kwestie is eerder door LCT voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft laten weten dat de klacht van LCT niet in behandeling wordt genomen omdat LCT geen klachtrecht toekomt. 

De rechtbank gaat in op de vraag of de norm, waarvan LCT c.s. meent dat deze geschonden is door Avium, strekt ter bescherming van de belangen van concurrenten, zoals volgt uit artikel 6:163 BW. De rechtbank bepaalt dat dit niet het geval is: “weliswaar kan een beroep van concurrenten op schending van de AVG bijdragen tot handhaving van de bescherming van persoonsgegevens en daarmee de bescherming van persoonsgegevens versterken, zoals LCT c.s. stelt, maar de voorzieningenrechter ziet hierin onvoldoende reden om LCT c.s. als concurrent van Avium het recht toe te kennen om op grond van de AVG bij de rechter een verbod af te dwingen zoals gevorderd.”
Ook een beroep op de correctie Langemeijer gaat niet op.

Uitspraak in kort geding over het doel en reikwijdte van de AVG

Uit art. 82 lid 1 AVG volgt dat eenieder die (im)materiële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op de AVG, het recht heeft om een schadevergoeding te ontvangen. De rechter heeft duidelijk gemaakt dat onder ‘eenieder’ geen concurrenten vallen. Dit is in lijn met het oorspronkelijke doel van de AVG, namelijk de bescherming van de grondrechten en fundamentele vrijheden van natuurlijke personen. De vraag is echter of dit een bevredigende uitkomst is, want dit is niet het enige doel van de AVG. De AVG heeft o.a. ook als doel om de bescherming van persoonsgegevens te versterken en indien concurrenten ook vorderingen op grond van de AVG kunnen instellen zal dit bijdragen aan de versterking van de handhaving.[1] Mogelijk hecht de bodemrechter meer waarde aan de andere doelen van de AVG, maar dit zullen we moeten afwachten.

Advocaat gespecialiseerd in privacyrecht

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in privacyrecht? Onze advocaten hebben brede kennis op het gebied van privacy en adviseren u graag over het inrichten van uw bedrijf conform de AVG, het instellen van een vordering of het voeren van een procedure. Ook heeft ons advocatenkantoor in Amsterdam een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedures in kort geding. Wilt u advies inwinnen over een te starten kort geding procedure, of wilt u meer weten over een procedure bij de civiele rechter? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat kort geding.


[1] Walree & Wolters, ‘Het recht op schadevergoeding van een concurrent bij een schending van de AVG’, SEW 2020/1.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .