Ga naar de inhoud

Opschorten van een Overeenkomst

Opschorting en de opschortingsbevoegdheid wordt vaak in een adem genoemd bij een geschil omtrent de niet nakoming van verbintenissen. Misverstanden hierover doen zich in de praktijk tamelijk vaak voor. het opschorten van een overeenkomst, of beter gezegd: de contractuele prestatie die op een partij rust, is verbonden aan voorwaarden. In deze bijdrage wordt door onze advocaat contractenrecht aan de hand van twee voorbeelden een aantal tips gegeven die ondernemers handvatten bieden bij een opschorting. Ook wordt ingegaan op een groot risico dat ondernemers lopen wanneer onterecht worden overgegaan tot opschorting.

Wanneer mag een prestatie worden opgeschort?

Twee voorbeelden waarbij een prestatie mag worden opgeschort en een partij zich dus op zijn of haar opschortingsbevoegdheid kan beroepen:

Vb. 1. Een afnemer heeft al geruime tijd een aantal facturen onbetaald gelaten, maar plaatst wel opnieuw een order bij haar leverancier. De afnemer eist dat de leverancier desondanks levert;

Vb. 2. Een paar jaar later vermoedt diezelfde leverancier – nog voordat hij is overgegaan tot een levering – dat hij op een later moment wellicht over zal moeten gaan tot ontbinding van de overeenkomst, omdat de afnemer in liquiditeitsproblemen dreigt te verkeren. Dit heeft tot gevolg dat hij – indien hij zijn goederen al aan de afnemer zou hebben geleverd – deze goederen weer terug moet vorderen/geleverd krijgen. Hier zit de leverancier natuurlijk niet op te wachten.

Wanneer schort een partij een prestatie op?

In beide voorbeelden mag de leverancier (in beginsel) zijn verplichtingen jegens de afnemer opschorten. Bij het opschorten van een overeenkomst, of een prestatie daaruit, moet namelijk altijd sprake zijn van:

• een opeisbare vordering op de wederpartij;
• voldoende samenhang tussen de vordering en de verplichting;
• een mogelijke nakoming van de wederpartij;
• een proportionele opschorting;

Opschorting van een overeenkomst door een leverancier

De bevoegdheid tot opschorting moet niet contractueel zijn uitgesloten. Wanneer dat het geval is, dan mag de leverancier niet overgaan tot opschorting. Vaak wordt in algemene voorwaarden de opschortingsbevoegdheid uitgesloten. Wat niet bij alle ondernemers bekend is, is dat de bevoegdheid ook mag worden uitgebreid of aangepast. Wees hiervan bewust bij het aangaan van een overeenkomst, of bij het (laten) opstellen van algemene voorwaarden.

risico bij het ONTERECHT OPSCHORTEN van een prestatie

Zou de leverancier tòch – ondanks contractuele uitsluiting van de bevoegdheid – overgaan tot opschorting, dan kan de wederpartij vervolgens niet alleen nakoming vorderen van de leverancier, maar ook een fikse schadevergoeding. Samen met de kosten van een procedure, levert dit een goede reden op om als ondernemer niet klakkeloos over te gaan tot opschorting van betaling, levering of welke verplichting op grond van een overeenkomst dan ook.

Advocaten gespecialiseerd in opschorting

In deze blog zijn slechts twee voorbeelden weergegeven van situaties waar ondernemers dagelijks tegenaan lopen, uiteraard zijn er nog vele andere scenario’s te bedenken waarbij een ondernemer zich op zijn opschortingsbevoegdheid zou kunnen beroepen, of juist niet. Bevindt u zich in een dergelijke situatie en twijfelt u over de mogelijke stappen die u op dit punt zou moeten zetten? Schroom niet om uw vragen (vrijblijvend) aan MAAK Advocaten te richten en vul ons contactformulier in. Onze advocaten gespecialiseerd in opschorting helpen u graag verder.

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .