Meteen naar de inhoud

Overeenkomst van agentuur

Overeenkomst van agentuur

In dit artikel gaan onze advocaten voor agentuur dieper in op de samenwerkingsvorm genaamd agentuur. Voor veel ondernemers is het opbouwen van een netwerk, het vergaren van marktkennis en de uitdaging van internationale uitbreiding een complexe taak. Samenwerken met een partij die gevestigd is in het land waarin u zaken wilt doen, kan een oplossing bieden. Samenwerking via agentuur is een van de mogelijke opties, waarbij een handelsagent, zonder ondergeschikt te zijn, bemiddelt namens de principaal. Als gerenommeerd advocatenkantoor voor agentuurzaken treden wij op voor zowel principalen als handelsagenten en stellen we agentuurovereenkomsten op, of begeleiden we bij een zakelijk geschil. Bijvoorbeeld over de betaling van commissie, goodwill of het niet deugdelijk presteren van een van beide partijen binnen de overeenkomst van agentuur. Onze advocaat voor agentuur bespreekt de voornaamste zaken.

Wat houdt agentuur precies in?

Agentuur is volgens artikel 7:428 BW een vorm van samenwerking tussen een ondernemer (ook wel de ‘principaal’) en een handelsagent, waarbij de handelsagent bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de principaal en derden/klanten. De handelsagent sluit namens de principaal overeenkomsten af en draagt verantwoordelijkheid voor deze transacties. Voor de principaal, die mogelijk niet bekend is met het betreffende gebied of de markt, kan dit gunstig zijn omdat de agent de markt wel kent en (hopelijk…) weet waar potentiële klanten te vinden zijn. Als beloning voor zijn werkzaamheden ontvangt de agent een commissie.

opstellen van een Agentuurovereenkomst

Voordat u kiest voor agentuur, is het belangrijk om te beoordelen of deze samenwerkingsvorm geschikt is voor uw bedrijf. Ga na welke alternatieven er zijn (denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een distributieovereenkomst of het opzetten van een joint venture. Hieronder een checklist met aandachtspunten bij het sluiten van een agentuurovereenkomst:

Commissie onder een agentuurcontract

De agent heeft recht op een commissie over de overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door zijn bemiddeling. De afspraken hierover zijn niet altijd even duidelijk. Is de commissie verschuldigd na het sluiten van de overeenkomst, of pas nadat de klant heeft betaald? Geldt dit ook voor klanten die al tot de klantenkring van de principaal behoorden? En op welk bedrag wordt de commissie precies berekend?

U doet er verstandig aan deze zaken vooraf goed op schrift te stellen. Daarmee voorkomt u onduidelijkheid achteraf en zorgt u ervoor dat uw positie goed is beschermd.

Concurrentiebeding bij agentuur

Voor de principaal is het belangrijk om een non-concurrentiebeding op te nemen in de agentuurovereenkomst. Dit beding houdt in dat het de agent verboden is om bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te verkopen na beëindiging van de agentuurovereenkomst. Dit concurrentiebeding is echter alleen geldig als het schriftelijk is vastgelegd en betrekking heeft op het type werkzaamheden en het werkgebied of de klantenkring die onder de agentuurovereenkomst vallen. Let er ook op dat een non-concurrentiebeding slechts maximaal twee jaar geldig is na het einde van de overeenkomst.

Goodwill

Indien het werk van de handelsagent heeft bijgedragen aan een omzetstijging van de onderneming van de principaal, heeft de handelsagent recht op een vergoeding voor goodwill of klanten. Dit recht op vergoeding vervalt echter na een jaar na het einde van de overeenkomst . Het komt vaak voor dat in agentuurovereenkomsten te hoge vergoedingen worden toegekend aan de agent. Deze vergoedingen zijn soms zelfs hoger dan de wettelijk vastgestelde maximale provisie over een jaar, berekend op basis van het gemiddelde van de laatste vijf jaar (artikel 7:442 BW).

Beëindiging van de Agentuur

Tot slot kunnen de principaal en de agent een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd sluiten. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch na afloop van de overeengekomen periode. Indien de overeenkomst korter dan drie jaar heeft geduurd, moet een opzegtermijn van vier maanden in acht worden genomen (artikel 7:437 BW). Bij een periode van drie tot zes jaar geldt een opzegtermijn van vijf maanden, en indien de overeenkomst meer dan zes jaar heeft geduurd, moet een opzegtermijn van zes maanden worden aangehouden.

Advocaat voor agentuurovereenkomst

Onze agentuur advocaten helpen u graag verder bij het sluiten van een agentuurovereenkomst. Steeds meer midden- en kleinbedrijven wagen zich over de landsgrenzen en agentuur kan daarvoor geschikt zijn. Niet verrassend gezien de kansen die zich in het buitenland voordoen. Op juridisch gebied zijn er echter genoeg valkuilen die een succesvolle agentuurrelatie kunnen belemmeren. Vanuit mijn praktijk op het gebied van contractenrecht zie ik dagelijks voorbeelden hiervan voorbijkomen.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht

Remko Roosjen

Remko Roosjen

Als partner van MAAK en advocaat commercial law geeft Remko leiding aan aan het team Commerciële Geschillen en Contractenrecht. Remko is een gespecialiseerde advocaat contractenrecht en heeft een ruime ervaring in het voeren van procedures, waaronder voor de civiele rechter, in arbitrage en mediation. Remko is verbonden aan de specialisatievereniging voor Distributie, Franchise en Agentuur en doceert regelmatig over het snijvlak van commerciële contracten en productregelgeving. Lees meer over Remko op zijn persoonlijk profiel of op LinkedIn .