Ga naar de inhoud

Productdossiers verpakkingen en het minimaal toereikende gewicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft steeds strikter ten aanzien van productdossiers van verpakkingen en de bepaling van het minimaal toereikende gewicht. Productdossiers van glazen flessen blijken volgens de ILT niet voldoende aan te tonen wat het minimaal toereikende gewicht van de verpakking is. De ILT legt inmiddels meer dan eens een last onder dwangsom op. De toepasselijke regels voor de productdossiers zijn onder meer opgenomen in de Europese Richtlijn 94/62/EG en het Besluit beheer verpakkingen 2014. Over het Besluit beheer verpakkingen schreven wij al eerder in het kader van de wijzigingen met betrekking tot statiegeld. In deze blog behandelen onze specialisten productregelgeving de wettelijke vereisten van productdossiers in het kader van het minimaal toereikende gewicht.

WAT ZIJN DE REGELS VOOR GLAZEN FLESSEN EN VERPAKKINGEN?

De regels voor glazen flessen en verpakkingen vloeien voort uit de Europese Richtlijn 94/62/EG (de Richtlijn). De Richtlijn eist dat het volume en gewicht van de verpakking worden beperkt tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor het verpakte product en voor de gebruiker of consument te handhaven. Het Besluit beheer verpakkingen geeft invulling aan de Richtlijn en bepaalt dat desgevraagd alle informatie wordt verstrekt om te bewijzen dat wordt voldaan aan de vereisten. Dit uit zich vervolgens in de plicht tot het opstellen van een productdossier. Op grond van de Regeling beheer verpakkingen zijn enkele NEN-EN normen aangewezen aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan wettelijke vereisten die volgen uit de Richtlijn en het Besluit beheer verpakkingen. De NEN-EN 13428 is zo’n aangewezen NEN-EN norm. De NEN-EN 13248 vormt feitelijk een handleiding voor het aantonen dat het minimaal toereikende gewicht van de verpakking is bereikt.

DE KRITISCHE FACTOR EN DE PRESTATIECRITERIA

De partij die de verpakking op de markt brengt dient aan de hand van de prestatiecriteria de kritische factor te bepalen. De prestatiecriteria zijn de aspecten die relevant zijn voor en invloed hebben op de verpakking. Denk bijvoorbeeld aan logistiek, het verpakkings-/vullingsproces, wetgeving en/of de veiligheid. De prestatiecriteria moeten worden toegelicht en beoordeeld in welke mate ze invloed hebben op het gewicht van de verpakking. De kritische factor is het prestatiecriterium dat de verpakking weerhoudt (nog) lichter te zijn. Zo dient bijvoorbeeld de glazen verpakking van drank bestendig te zijn tegen flinke stoten op de transporteer-, vul en verpakkingslijnen. De vereiste bestendigheid tegen stoten vertaalt zich door in een benodigde wanddikte van de fles en dus in het gewicht. Als dit prestatiecriterium, het verpakkings-/vullingsproces, de fles ervan weerhoudt lichter te zijn, is dit de kritische factor.

HET MINIMAAL TOEREIKENDE GEWICHT en het PRODUCTDOSSIER

Het minimaal toereikende gewicht is dan het minimale gewicht van de verpakking zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid van het verpakte product voor de gebruiker of consument. De identificatie van de kritische factor en de bepaling van het minimaal toereikende gewicht moeten worden onderbouwd. Deze onderbouwing kan worden gedaan met proeven, testresultaten, studies of gedocumenteerde praktijkervaringen. De bepaling van de kritische factor en het minimaal toereikende gewicht, als ook de onderbouwing daarvan, dienen in een productdossier te worden verzameld en uiteengezet. Uit het productdossier dient duidelijk te blijken dat is voldaan aan de toepasselijke regelgeving. Let wel op, naast de bepaling van de kritische factor en het minimaal toereikende gewicht moeten productdossiers aan nog veel meer eisen voldoen. Zo dienen productdossiers onder meer aan te tonen dat is voldaan aan specifieke eisen op het gebied van recycling en gevaarlijke stoffen.

JURIDISCH ADVIES OVER DE WETTELIJKE VEREISTEN VOOR GLAZEN VERPAKKINGEN

Wilt u juridisch advies over de wettelijke vereisten voor glazen verpakkingen en hoe u kunt voldoen aan de regels en documentatie? Daarbij speelt de vraag of u kunt aantonen dat het minimaal toereikende gewicht en/of volume van de verpakking is bereikt. Stelt u gerust een vraag hierover aan onze advocaten – we helpen u graag verder op weg. Momenteel ontvangen we uit de branche uiteenlopende vragen over dit onderwerp en staan we vele partijen in de markt bij.

Handhaving door de ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is in Nederland de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onze advocaten voor productregelgeving treden met regelmaat op voor organisaties die te maken hebben met een handhavingskwestie door de ILT. Een discussie met de ILT levert in de praktijk vaker onduidelijkheid op. Hoe zit het met termijnen? Hoe moet ik in bezwaar gaan? Wat zijn mijn rechten? Etc.

Hierin hebben wij als Amsterdams advocatenkantoor een sterke reputatie opgebouwd en kunnen we u adviseren en vertegenwoordigen op locatie. Onze advocaten ondersteunen u ook graag bij een (handels)geschil met andere marktdeelnemers.

Contact opnemen met een advocaat voor verpakkingen

De advocaten van MAAK Advocaten in Amsterdam hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in de verpakkingsindustrie bij uiteenlopende vraagstukken over productregelgeving en het Besluit beheer verpakkingen. Wanneer u advies wilt inwinnen of vragen heeft op het gebied van verpakkingsrecht, neem dan contact op met onze advocaten Sander van Someren Gréve of Martin Krüger.

+31 (0)20 – 210 31 38
sander.vansomerengreve@maakadvocaten.nl

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve

Sander van Someren Gréve is als senior associate werkzaam op het gebied van Product Safety, Commercial & International Trade. Sander is een daadkrachtige advocaat met veel kennis en expertise van de maakindustrie. Spelers binnen de keten waarderen Sander ook in zijn rol als betrouwbare sparring partner bij strategisch te maken keuzes. Naast zijn advieswerk bij commerciële transacties, vormt een belangrijk deel van zijn werk het procederen over (internationale) handelsgeschillen. Dat kan gaan over een dispuut bij een overeenkomst, productaansprakelijkheid of andere (professionele) aansprakelijkheden.