Advocaat CE-markering

MAAK Advocaten is uw vertrouwde partner bij juridische vragen rondom CE-markering. CE-markering is op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE is een afkorting voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. In feite is het een zogeheten verklaring voor aansprakelijkheid, waaarmee u aangeeft met uw product of machine te voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Op 10 januari 2020 is er op het gebied van CE-markering een belangrijk arrest gewezen door de Hoge Raad ter zake aansprakelijkheid voor de producent en (onder meer) veiligheidsvoorschriften (Machinerichtlijn en ATEX-Richtlijn). Deze kwestie ziet op een gebrekkige en een (door interne oververhitting) ontplofte elektrische (soldeer)machine. Deze soldeermachine is – niet door de producent – op enig moment substantieel gewijzigd. De voornaamste vraag die voorligt is of de producent (op grond van onrechtmatige daad) aansprakelijk is voor de geleden bedrijfsschade, hoofdzakelijk de verwoesting van een bedrijfspand door deze ontstane brand. Deze zaak biedt voor onze praktijk (advocaten voor spelers binnen op de maakindustrie) interessante inzichten over de stelplicht en bewijslast bij productaansprakelijkheid (hier over de zogenoemde omkeringsregel), ontwerpfouten, veiligheidsvoorschriften en een beoordeling aan de Machinerichtlijn en ATEX-richtlijn. Onze advocaat CE-markering en Productaansprakelijkheid bespreekt de feiten van de zaak en de voornaamste aspecten waar deze kwestie (juridisch) scharniert.

Lees hier onze blog over dit arrest: “HOGE RAAD 10 JANUARI 2020 | MACHINERICHTLIJN EN ATEX-RICHTLIJN

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Onze advocaat CE-markering helpt u graag verder.


Neem contact op

Hoe kunnen we u helpen?

Uw naam

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Zo kan MAAK u helpen

We gaan voor duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Ons eerste overleg is altijd vrijblijvend en vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Telefonisch zijn we voor u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur bereikbaar onder T: 020 210 31 38 en e-mails lezen we dagelijks (mail@maakadvocaten.nl). Vooraf een vraag insturen of een terugbelverzoek achterlaten? Dat kan via ons contactformulier.