Meteen naar de inhoud

Productveiligheid en CE-markering

ADVOCAAT gespecialiseerd in CE-MARKERING

MAAK Advocaten is uw vertrouwde partner bij juridische vragen rondom productveiligheid en CE-markering. CE-markering is op veel producten te vinden en geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE is een afkorting voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. In feite is het een zogeheten verklaring voor aansprakelijkheid, waarmee u aangeeft met uw product of machine te voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Rechtspraak over productveiligheid en CE-markering

Op 10 januari 2020 is er op het gebied van productveiligheid en CE-markering een belangrijk arrest gewezen door de Hoge Raad ter zake aansprakelijkheid voor de producent en (onder meer) veiligheidsvoorschriften (Machinerichtlijn en ATEX-Richtlijn). Deze kwestie ziet op een gebrekkige en een (door interne oververhitting) ontplofte elektrische (soldeer)machine. Deze soldeermachine is – niet door de producent – op enig moment substantieel gewijzigd.

De voornaamste vraag die voorligt is of de producent (op grond van onrechtmatige daad) aansprakelijk is voor de geleden bedrijfsschade, hoofdzakelijk de verwoesting van een bedrijfspand door deze ontstane brand. Deze zaak biedt voor onze praktijk (advocaten voor spelers binnen op de maakindustrie) interessante inzichten over de stelplicht en bewijslast bij productaansprakelijkheid (hier over de zogenoemde omkeringsregel), ontwerpfouten, veiligheidsvoorschriften en een beoordeling aan de Machinerichtlijn en ATEX-richtlijnOnze advocaat CE-markering en Productaansprakelijkheid bespreekt de feiten van de zaak en de voornaamste aspecten waar deze kwestie (juridisch) scharniert.

Lees hier onze blog over dit arrest: “HOGE RAAD 10 JANUARI 2020 | MACHINERICHTLIJN EN ATEX-RICHTLIJN

ADVOCAAT gespecialiseerd productregelgeving

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het adviseren over de juridische thema’s bij productveiligheid en CE-markering. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure of wilt u meer weten over het voldoen aan de productregelgeving? Neem dan contact op met Martin Krüger, advocaat gespecialiseerd in CE-markering of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Martin Krüger | Advocaat productveiligheid