Ga naar de inhoud

Software­overeenkomst

Een softwareovereenkomst wordt gesloten tussen de ontwikkelaar van de software (dan wel degene die een sublicentie afsluit) van de software en een afnemende partij. In de softwareovereenkomst maakt u onder meer afspraken over de eigenschappen van de te leveren software, de leveringsformaliteiten en mogelijk zaken over de licentie.

Onze advocaten hebben veel ervaring in het contractenrecht en kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van een softwareovereenkomst. Heeft u een geschil over de uitvoering (of ondeugdelijke) uitvoering van een softwareovereenkomst, dan kunnen onze advocaten contractenrecht u graag adviseren.

Standaard softwarecontract of maatwerk?

Heeft u een standaard softwarecontract of maatwerk nodig? Daartussen bestaat uiteraard een wezenlijk verschil. De standaard software is gemaakt voor een grote groep afnemers en zal veelal minder complex zijn qua de eisen waaraan de software moet en zal voldoen. Veel is immers al uitgekristalliseerd, ook ter zake de mogelijkheden van de software. Wanneer de software maatwerk wordt, is het van groot belang dat u goede contractuele afspraken maakt en ook gedurende het traject nog kan bijsturen. Het risico bestaat anders dat het een oeverloze exercitie wordt en partijen nauwelijks nog van elkaar af kunnen komen. Ook de eisen waaraan het moet kunnen voldoen, kunt u niet nauwkeurig genoeg afspreken. Het laatste waar u beiden op zit te wachten is dat er een discussie ontaardt over de uitleg van de bedoelingen van partijen bij het sluiten van de overeenkomst. Onze advocaten in Amsterdam kunnen u daar goed over adviseren.

Geschil over een softwareovereenkomst

Wanneer een softwareovereenkomst niet of niet goed wordt nagekomen, ontstaat er schade. Dit kan gaan omdat de andere partij simpelweg gebrekkig presteert en dat onderschrijft. Het kan ook zijn dat u in een discussie verzeild bent geraakt over de manier waarop de softwareovereenkomst moet worden uitgelegd. In het ergste geval kan het zo zijn dat bedrijfsactiviteiten stagneren, omdat niet over de software kan beschikken. Wanneer er hierover een zakelijk geschil over een softwareovereenkomst ontstaat kunnen onze advocaten in Amsterdam u daarover adviseren en bij de civiele rechter bijstaan wanneer het belang van de zaak dat vraagt.

Licenties bij een softwareovereenkomst

Het thema licentie bij een softwareovereenkomst is ook iets om goed over na te denken. In contracten komt vaak aan bod hoe het geregeld is met het ter beschikking stellen van de software aan derden, of de licentie die u zelf is toebedeeld. Voor standaard softwareprogrammatuur geldt in de regel dat de intellectuele eigendomsrechten op de standaard softwareprogrammatuur bij de software ontwikkelaar blijven, dan wel bij de licentiegever. Bij maatwerk zijn er andere afspraken denkbaar. Laat u hierover goed informeren, zeker bij maatwerk is het van belang daar goed naar te kijken.

Advocaat gespecialiseerd in softwareovereenkomsten

Ons advocatenkantoor in Amsterdam heeft een team van advocaten dat een sterke reputatie heeft in het voeren van procedure wanneer er een geschil ontstaan over een softwareovereenkomst. Wilt u advies inwinnen over een te starten procedure, of wilt u meer weten over bedingen die thuishoren in een softwareovereenkomst? Neem dan contact op met Remko Roosjen of met een van onze andere advocaten in Amsterdam.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat