Advocaat

Bente Kruijswijk

Advocaat Informatierecht | privacy en databescherming & intellectuele eigendom

Binnen MAAK Advocaten houd ik mij bezig met uiteenlopende privacy en datavraagstukken. Ik werk voor innovatieve organisaties die oplossingen willen zoeken voor een juist gebruik van data en bijvoorbeeld kampen met privacy vraagstukken onder de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ik adviseer en ondersteun organisaties onder meer bij:

  • het opstellen / beoordelen van zakelijke contracten
  • privacy statements
  • verwerkersovereenkomsten
  • verwerkingsregisters
  • compliancy vragen over privacy
  • privacy inbreuken
  • voeren van civiele procedures bij de rechter

Daarnaast ondersteun ik onze procespraktijk op het gebied van (internationale) handelsgeschillen.  Als advocaat kan ik u bijstaan in procedures voor iedere rechter in Nederland, met uitzondering van de Hoge Raad.

Ook help ik organisaties bij vragen over het intellectueel eigendomsrecht, zoals merkenrecht en auteursrecht.  Onlangs is er een publicatie van mij verschenen in AMI, het tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht over de panoramavrijheid.

Contactgegevens

T: 020 210 31 38

E: bente.kruijswijk@maakadvocaten.nl