Jurist Commercial litigation

Donny Buisman

Donny houdt zich bij MAAK bezig beslagleggen en het voorbereiden van civiele procedures. Inhoudelijk adviseert Donny ook over contracten op het gebied van koop en zakelijke dienstverlening.

Samen met ondernemers brengt Donny de juridische positie in kaart en wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing. Bij voorkeur wordt de meest praktische weg bewandeld. Wanneer de beste oplossing kan worden gevonden in een schikking, kan Donny u bijstaan in onderhandelingen en het op papier zetten van de afspraken.

Wanneer een procedure onvermijdelijk is geworden, bereidt Donny samen met een advocaat het procesdossier voor en informeert hij u actief over het vervolg.
Donny blogt met regelmaat over juridische onderwerpen, zoals beslagleggen en de komst van het nieuwe Netherlands Commercial Court. Donny deelt graag zijn kennis met onze cliënten over belangrijke ontwikkelingen die relevant zijn voor uw organisatie

Talen

Nederlands en Engels

Mocht u eventuele vragen hebben, dan ben ik daarvoor te bereiken onder de volgende nummers: (0) 20 210 31 38 of per e-mail onder: donny.buisman@maakadvocaten.nl.