MAAK Advocaten

Max Schwillens

Max behartigt als Professional Support Lawyer bij MAAK de belangen van Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Zijn focus ligt op het contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in de keten tussen fabrikanten, distributeurs en handelsagenten. Na zijn studie in Utrecht vervolgt Max zijn loopbaan bij MAAK waar hij eerder al een studentstage doorliep en juridisch-medewerker is geweest.

Een belangrijk deel van zijn werk richt zich op het analyseren van zakelijke geschillen, voordat deze leiden tot een civiele procedure en het het adviseren over commerciële contracten, aansprakelijkheid en compliance. In het kader van de advisering kunt u denken aan het opstellen van een distributie- of agentuurovereenkomst, maar ook aan de regelgeving omtrent producten en productveiligheid.

Vanaf maart 2020 zal Max als advocaat bij MAAK zijn praktijk verder uitbouwen en naast het advieswerk meer aandacht vestigen op het procederen in civiele handelsgeschillen. Max spreekt Nederlands en Engels en heeft een goede basiskennis van de Duitse taal.

Neem contact op